Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Czy inteligencja emocjonalna wpływa na efektywność pracy? Wyjaśniamy

16.04.2024

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie zawodowym, gdzie praca pod presją czasu, wielozadaniowość i ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków stają się codziennością, umiejętności techniczne i wiedza specjalistyczna przestają być jedynymi determinantami sukcesu zawodowego. Coraz częściej na pierwszy plan wysuwają się kompetencje miękkie, wśród których szczególne miejsce zajmuje inteligencja emocjonalna (EQ), czyli zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób. Zdolność ta może okazać się kluczowa dla efektywności pracy. W jaki sposób inteligencja emocjonalna wpływa na efektywność pracy? 

Czym jest inteligencja emocjonalna? 

Termin,,inteligencja emocjonalna’’ został stworzony przez psychologów Petera Saloveya i Johna Mayera w latach 90. XX wieku. Oznacza zestaw kompetencji osobistych odnoszących się do zdolności rozpoznawania i zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi oraz emocjami innych osób. Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej są uzupełnieniem tradycyjnie rozumianej inteligencji (IQ), która skupia się na zdolnościach intelektualnych, analitycznych i abstrakcyjnych. 

Koncepcja inteligencji emocjonalnej – co się na nią składa? 

Na inteligencję emocjonalna składają się następujące obszary: 

  1. Samoświadomość – zdolność rozpoznawania własnych emocji i ich skutków. 
  2. Samoregulacja – odnosi się do zdolności kontrolowania i regulowania własnych emocji, co pozwala na odpowiednie reagowanie na różne sytuacje bez impulsywnego działania. 
  3. Motywacja – dostosowywanie własnych emocji do wyznaczonych celów. Osoby z wysoką motywacją wewnętrzną mają silną potrzebą osiągnięć i cechują się wytrwałością w dążeniu do celu. 
  4. Empatia – zdolność do współodczuwania cudzych emocji. Empatyczne osoby potrafią spojrzeć na sytuację z perspektywy innej osoby. 
  5. Umiejętności społeczne – to zdolność do nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji, komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Osoby z rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi potrafią skutecznie komunikować się, wyrażać swoje pomysły i emocje, a także słuchać i reagować na potrzeby innych.

Pojęcie ,,inteligencja emocjonalna” szybko rozprzestrzeniło się na inne dziedziny niż tylko psychologia. Ma znacznie m.in. w biznesie, edukacji czy nawet kulturze popularnej. 

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy – dlaczego jest tak ważna? 

Aby osiągnąć sukces zawodowy, niezbędne są konkretne kompetencje twarde wymagane do pracy na danym stanowisku. Ale to nie wszystko. Znaczenie ma również inteligencja emocjonalna. Może ona w znaczący sposób ułatwić pracę oraz sprawić, że stanie się bardziej efektywna i przyjemniejsza. Wysoka EI pomaga osiągnąć lepsze wyniki. Ma szczególne znaczenie zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, ale także w przypadku pracowników. W wyniku rozwiniętych zdolności interpersonalnych o wiele łatwiej przychodzi zarządzanie ludźmi, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Rozwinięta inteligencja emocjonalna pozwala zachować zimną krew w sytuacjach stresujących, a także podejmować bardziej przemyślane i lepsze decyzje.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Osoby, które rozumieją i umieją radzić sobie z emocjami, lepiej się komunikują z członkami zespołu, skuteczniej zarządzają, szybciej rozwiązują problemy, a także mają lepsze relacje z przełożonymi i współpracownikami – mówi Krzysztof Kamiński

Jak inteligencja emocjonalna może wpływać na efektywność pracy? 

Inteligencja emocjonalna jest powszechnie uznawana za ważną umiejętność w miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jak EI wpływa na efektywność i wydajność pracy:

Zarządzanie stresem

Stres w większości zawodów jest nieunikniony. Sytuacje stresowe mogą wywoływać napięty grafik, duże obciążenie pracą czy nieporozumienia. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną lepiej radzą sobie ze stresem, ponieważ potrafią rozpoznawać i regulować swoje emocje. Jak to się przekłada na efektywność pracy? Otóż, zamiast załamywać się i pozwolić, by najmniejsze trudności wykoleiły cały projekt, osoby inteligentne emocjonalnie są w stanie stawiać czoła przeszkodom w pracy, skutecznie je pokonywać i iść dalej. 

Jeśli stres utrudnia Ci efektywną pracę, warto wziąć udział w szkoleniu z radzenia sobie ze stresem

Lepsza komunikacja w miejscu pracy 

Inteligencja emocjonalna poprawia umiejętności komunikacyjne, umożliwiając skuteczniejsze wyrażanie własnych myśli i uczuć oraz lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez innych. To z kolei prowadzi do zmniejszenia nieporozumień i konfliktów, buduje silniejsze relacje w zespole, a także poprawia komunikację z klientami.

Zwiększona odpowiedzialność 

W każdej firmie zdarzają się błędy. Czasami ktoś źle zrozumie zadanie lub nie zrealizował miesięcznych celów. W takiej sytuacji pracownik o rozwiniętej EI zamiast szukać winnego swoich błędów, bronić się przed krytyką, akceptuje swoją rolę w danych okolicznościach, przyjmują za nią odpowiedzialność i szuka sposobów na naprawienie błędów. Przyjęcie odpowiedzialności stanowi kluczową cechę zespołów o wysokiej efektywności. 

Lepsze zaangażowanie pracowników

Wysoka inteligencja jest silnie związana z wysokim zaangażowaniem w pracę. Osoby z wysoką IE często posiadają silną motywację wewnętrzną, która napędza ich do ciągłego rozwoju i osiągania lepszych wyników. Zwykle czują też potrzebę skutecznego wypełniania swoich obowiązków. 

Chcesz lepiej radzić sobie z emocjami w miejscu pracy i jednocześnie podnieść swoją efektywność?

Zapisz się na szkolenie z inteligencji emocjonalnej

Czy możliwy jest rozwój inteligencji emocjonalnej, by poprawić wydajność pracy?

Ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy inteligencja emocjonalna może być decydującą umiejętnością w przypadku zatrudnienia. Na szczęście jest to umiejętność, której można się nauczyć w dowolnym momencie. Dobrym pomysłem będzie zapisanie się na specjalne szkolenia i kursy. Przykładem może być szkolenie ,,Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej’’, które skierowane jest do osób chcących zrozumieć, czym jest inteligencja emocjonalna i jak ją wykorzystywać do poprawy swojej komunikacji również w miejscu pracy. 

Przeczytaj na naszym blogu artykuły powiązane:

Autor wpisu

Autor wpisu

Krzysztof Kamiński – psycholog biznesu, trener treningu psychologicznego oraz specjalista z zakresu psychoterapii uzależnień. Doświadczenie managerskie zdobywał kierując przez 20 lat różnymi zespołami sprzedażowymi. Pasjonuje się poszerzaniem samoświadomości oraz treningiem umiejętności społecznych.