Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Jak asertywny lider dba o siebie i współpracowników?

16.06.2023

Aktualizacja: 3 października, 2023

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że niektórzy liderzy potrafią zjednać sobie innych i osiągnąć sukcesy na różnych płaszczyznach? Często są to osoby, które mają zdolność dbania o siebie i swoich współpracowników, wpływając jednocześnie na rozwój całego zespołu. Kluczową cechą menedżera jest asertywność. Zrozumienie i jej praktykowanie pozwala zarówno liderom, jak i członkom teamu osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty, tworząc jednocześnie pozytywne środowisko pracy. W artykule przedstawimy konkretne wskazówki, jak rozwijać asertywne zachowania dobrego lidera i wykorzystać je w praktyce, aby zyskać zaufanie kadry pracowniczej i czerpać z tego korzyści. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego lider powinien być asertywny?

Skuteczny lider zwykle posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Ważnymi umiejętnościami są komunikacja werbalna i niewerbalna oraz pewność siebie czy wyrażanie swojego zdania. Asertywność otwiera drzwi do wzajemnego szacunku, zrozumienia i efektywnej współpracy. Właśnie to jest fundamentem każdego silnego zespołu. Przełożony, który jest osobą asertywną, potrafi wyrażać swoje myśli i emocje w sposób jasny, bezpośredni i z zachowaniem szacunku do innych ludzi.

Taka postawa sprawia, że pracownicy czują się zmotywowani do podejmowania wyzwań, a równocześnie zdają sobie sprawę, że mogą liczyć na wsparcie swojego lidera. Asertywność to kluczowe narzędzie, które pomaga budować zaufanie, tworzyć kreatywną atmosferę pracy i inspirować współpracowników do osiągania wyznaczonych celów.

Zalety asertywnego przywództwa dla zespołu

Asertywny lider to nie tylko wybitny negocjator, ale także opiekun swojego zespołu. Umiejętność zawierania korzystnych porozumień, uwzględniających potrzeby wszystkich stron, jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Jednak równie ważne jest troszczenie się o dobro swoich podwładnych, co przejawia się w dbałości o ich rozwój, zachęcaniu do samorealizacji i tworzeniu warunków do harmonijnego współdziałania.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Bycie liderem, który z jednej strony nie daje sobie wejść na głowę, ma wysokie poczucie własnej wartości oraz potrafi konsekwentnie egzekwować od swojego zespołu realizację zadań, a z drugiej tworzy środowisko, gdzie pracownicy nie boją się wyrazić swoich poglądów, nie jest łatwe. Zasadniczymi atrybutami asertywnego przywódcy są zdolność do skutecznego komunikowania próśb, wytycznych, a także zachęt i konstruktywnej krytyki. Efektywny menedżer postępuje w sposób zdecydowany, precyzyjny i bezpośredni, unikając niepotrzebnych manipulacji, agresywnych zachowań czy ulegania podwładnym – mówi Krzysztof Kamiński.

Komunikuje się ze wszystkimi osobami

Asertywny menedżer to osoba, która zdaje sobie sprawę z kluczowej roli komunikacji wewnętrznej w organizacji. Dążąc do sukcesu, tacy liderzy konsekwentnie utrzymują kontakt ze wszystkimi pracownikami na różnych poziomach hierarchii. Ich umiejętność bycia dostępnymi i otwartymi na współpracę sprawia, że łączą różne działy firmy, tworząc spójną wizję rozwoju. Komunikując się asertywnie, przekazują swój punkt widzenia bez atakowania kogokolwiek, to pozwala im zrozumieć poglądy i emocje innych, a jednocześnie wyrazić własne myśli i oczekiwania. 

Zadbaj o rozwój umiejętności asertywnego zarządzania na stanowisku kierowniczym, biorąc udział w szkoleniach z rozwoju osobistego

Zadzwoń lub napisz do nas

Udziela szczerych informacji zwrotnych

Asertywny manager doskonale zdaje sobie sprawę z wartości informacji zwrotnych w budowaniu efektywnego zespołu. Lider potrafi przekazać swoje uwagi z wyczuciem i w sposób konstruktywny. Dzięki temu osoby, które chcą się rozwijać, wiedzą, co muszą poprawić w dążeniu do sukcesu. Przy udzielaniu feedbacku asertywni liderzy nie wahają się wskazywać obszarów wymagających poprawy, jednocześnie wykazując lojalność wobec swoich podwładnych i organizacji. Starają się wyważyć krytykę i pochwały, aby motywować zespół do dalszego rozwoju i utrzymać pozytywną atmosferę pracy. 

Kieruje się zdrowym rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji

Asertywny manager rozsądnie podejmuje decyzje, dzięki temu ma znacznie większą szansę zarówno on, jak i jego zespół na odniesienie sukcesu. Taki lider wyróżnia się umiejętnością dokładnej analizy sytuacji oraz obserwacją zachowań innych. Asertywność wpływa również na angażowanie członków zespołu w proces podejmowania decyzji. Kiedy pracownicy czują się swobodnie i są zachęceni do wyrażania swoich opinii, podejmowane decyzje są trafniejsze i bardziej przemyślane.

Utrzymuje doskonałe relacje z zespołem

Asertywny przywódca to mistrz w utrzymywaniu doskonałych relacji z zespołem. Dzięki swojej umiejętności komunikowania się w sposób otwarty, uczciwy i empatyczny, tworzy atmosferę zaufania i szacunku, sprzyjającą współpracy, a ludzie nie boją poprosić go o pomoc. Zamiast unikać konfliktów czy stawiać na agresję, asertywny lider rozwiązuje problemy konstruktywnie, dbając o interesy zarówno indywidualnych członków zespołu, jak i całej organizacji. W rezultacie zespoły kierowane przez takich menedżerów często cechuje wysoka motywacja, zaangażowanie i efektywność. 

Skutecznie negocjuje

Asertywny lider potrafi skutecznie negocjować, równocześnie balansując pomiędzy stanowczością a empatią. Jego umiejętność zrozumienia potrzeb i oczekiwań wszystkich stron pozwala na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich. W trakcie rozmowy daje możliwość innym na wyrażenie swoich opinii i argumentów, ale przy tym utrzymuje jasno swoje stanowisko. Dzięki tym cechom asertywny manager zyskuje szacunek i zaufanie partnerów negocjacyjnych, co prowadzi do osiągania lepszych wyników negocjacji.

Czy asertywności można się nauczyć?

Choć wiele osób uważa, że asertywność to cecha wrodzona, można jej się nauczyć. Liderzy, którzy chcą podnieść kompetencje w tym zakresie, mogą skorzystać ze szkoleń biznesowych organizowanych przez firmę Twoje Motywacje. Asertywność w pracy lidera, managera czy kierownika to nie tylko umiejętność mówienia “tak” lub “nie”, ale także dbanie o relacje i wspieranie zespołu. Szkolenie z asertywności dla zaawansowanych lub trening z podstaw asertywności pomagają menedżerom przełamać bariery, zrozumieć swoje mocne strony i wykorzystać je w codziennej pracy. Przydatne może być także szkolenie z radzenia sobie ze stresem, gdyż w pracy na tym stanowisku istnieje wiele sytuacji nerwowych. 

Autor wpisu

Autor wpisu

Krzysztof Kamiński – psycholog biznesu, trener treningu psychologicznego oraz specjalista z zakresu psychoterapii uzależnień. Doświadczenie managerskie zdobywał kierując przez 20 lat różnymi zespołami sprzedażowymi. Pasjonuje się poszerzaniem samoświadomości oraz treningiem umiejętności społecznych.