Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Jakie są przeszkody w budowaniu dobrej relacji?

01.08.2023

Aktualizacja: 3 października, 2023

Obecnie coraz więcej naszych interakcji przenosi się do świata wirtualnego, dlatego kontakty międzyludzkie stają się niezwykle cenne, ale i pełne wyzwań. Nawet w czasach, gdy większość ludzi ma swobodny dostęp do komunikacji na niespotykaną dotąd skalę, nadal napotykamy na liczne bariery i przeszkody, które wpływają na jakość naszych relacji z innymi. W artykule przyjrzymy się trudnościom, które sprawiają, że rozmowy z innymi mogą być niejednokrotnie pełne nieporozumień, frustracji, a nawet konfliktów. Spróbujemy również znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak możemy je pokonać, aby czerpać pełniejszą satysfakcję z naszych relacji, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Problemy w relacjach z innymi

Trudności w kontaktach z innymi wynikają z różnorodnych przyczyn, które mogą być zarówno związane z naszymi indywidualnymi cechami osobowości, jak i zewnętrznymi okolicznościami. Przede wszystkim różne bariery komunikacyjne, takie jak różnice językowe, kulturowe czy nawet generacyjne, mogą prowadzić do nieporozumień i niezrozumienia intencji naszych rozmówców. Dodatkowo własne oczekiwania i stereotypy często wpływają na sposób, w jaki interpretujemy zachowanie innych, prowadząc do fałszywych przekonań na temat ich motywów. Innym czynnikiem utrudniającym kontakty międzyludzkie są emocje, które wpływają na nasze reakcje i postrzeganie sytuacji, niekiedy prowadząc do konfliktów. Wreszcie brak asertywności czy umiejętności wyrażania swoich potrzeb może prowadzić do frustracji, niewłaściwych kompromisów i poczucia niespełnienia w relacjach z innymi.

Stale doskonal swoje umiejętności radzenia sobie z nerwowymi sytuacjami, dzięki szkoleniu z panowania nad stresem

Zadzwoń lub napisz do nas

Typowe emocjonalne przeszkody na drodze do zdrowych relacji

Emocjonalne przeszkody na drodze do zdrowych relacji często mają swoje źródło w lęku, niepewności oraz niezdolności do radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

1. Strach przed odrzuceniem

Strach przed odrzuceniem wpływa na sposób, w jaki dążymy do nawiązania i utrzymania bliskich związków. Lęk ten może prowadzić do unikania nawiązywania nowych znajomości, zbytniej ostrożności w wyrażaniu uczuć, czy wycofywania się z sytuacji, prowadzących do odrzucenia. Osoba taka często tworzy niezdrowe wzorce zachowań, takie jak nadmierne usiłowanie zadowolenia innych czy zaniedbywanie własnych potrzeb. W rezultacie prowadzi to do utraty poczucia własnej wartości i niestabilności emocjonalnej. Aby mieć dobre relacje z partnerem lub innymi osobami kluczową zasadą jest wzajemny szacunek, ale liczy się także zaufanie i komunikacja. Ciągły stres przed odrzuceniem może prowadzić do chronicznego braku spełnienia i poczucia osamotnienia.

2. Unikanie zmian

Wiele osób boi się zmian w swoim życiu, zwłaszcza w obszarze relacji interpersonalnych. Może wynikać to z obawy przed utratą poczucia bezpieczeństwa, odrzuceniem, samotnością, bądź też niepowodzeniem w związku. W rezultacie niektórzy ludzie pozostają w toksycznych relacjach, unikają nawiązywania nowych więzi lub nie wyciągają wniosków w obawie przed konfrontacją z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą zmiana. Tego rodzaju postawa hamuje rozwój zdrowych relacji, gdyż przestają oni być otwarci na zmiany, które są nieodłączną częścią życia.

3. Niskie poczucie własnej wartości

Niska ocena własnej wartości stanowi istotną przeszkodę na drodze do budowania zdrowych relacji interpersonalnych.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Osoby o zaniżonej samoocenie często mają trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem głębokich, satysfakcjonujących związków, ponieważ odbierają siebie jako niegodne miłości i szacunku. Prowadzi to do ciągłego poszukiwania potwierdzenia swojej wartości u innych, daje drugiej osobie możliwość kontrolowania i manipulowania. Praca nad podniesieniem samooceny staje się zatem ważnym aspektem w kierunku poprawy jakości życia emocjonalnego i relacji z innymi – mówi Krzysztof Kamiński.

4. Wychowanie i wzorce wyniesione z domu rodzinnego

Ważną rolę w kształtowaniu naszych umiejętności nawiązywania i utrzymania zdrowych relacji w płaszczyźnie życia prywatnego i zawodowego, pełni wychowanie. Wzorce, które obserwowaliśmy u rodziców, często stają się naszym nieświadomym bagażem, wpływając na relacje w dorosłym życiu. Dysfunkcyjne rodziny mogą wprowadzać do życia dziecka trudności z wyrażaniem uczuć czy przekonanie, że konfliktów należy unikać za wszelką cenę. Osoba dorastająca w takim środowisku może doświadczać trudności w nawiązywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji, unikać konfrontacji czy wycofywać się emocjonalnie. Przełamanie tych negatywnych wzorców wymaga świadomości ich istnienia, a nawet uczęszczania na psychoterapię.

5. Pozwalanie, by przeszłe negatywne relacje wpłynęły na obecne

Doświadczenia z przeszłości, takie jak zdrada, ciągła krytyka, odrzucenie czy zaniedbanie, mogą wpłynąć na nasze obecne spojrzenie na miłość, przyjaźń czy relacje zawodowe. Często zdarza się, że osoby, które doświadczyły bólu w przeszłości, nie ufają innym, mają trudności z otworzeniem się na uczucia czy mówienie o swoich potrzebach. Zamiast tego budują mur, który zabezpiecza ich przed kolejnym zranieniem, ale jednocześnie uniemożliwia nawiązanie głębokich i satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. 

Rola komunikacji w budowaniu relacji międzyludzkich

Rozwój relacji międzyludzkich determinowany jest przez umiejętność porozumiewania. Dlatego warto trenować i starać się podnosić tę kompetencję, np. poprzez udział w szkoleniu z komunikacji interpersonalnejTylko szczery, pozytywny i otwarty kontakt tworzy autentyczne relacje osobiste i biznesowe. 

Ważne jest przede wszystkim komunikowanie w pierwszej osobie. Mówmy jasno i szczerze o swoich odczuciach i wrażeniach, a przy tym unikajmy oceny zachowania innych. Nie przerywajmy, nie osądzajmy wypowiedzi. Aby budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, warto rozwijać także aktywne słuchanie, by w pełni zrozumieć przekazywaną przez rozmówcę treść. Więcej na temat tej umiejętności przeczytasz w artykule: Na czym polega aktywne słuchanie? Techniki, zasady, ćwiczenia

Umiejętność wyznaczenie granic a budowanie relacji

Granice w relacjach międzyludzkich odgrywają istotną rolę, gdyż pozwalają na zachowanie równowagi oraz poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z innymi osobami. Szkolenie z asertywności może okazać się nieocenione w nauce stawiania granic, gdyż pomaga w wyrażaniu własnych myśli i uczuć w sposób szczery. Poprzez naukę asertywnego komunikowania się, uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności niezbędne do mówienia “nie” w sytuacjach, gdy jest to konieczne oraz do negocjowania rozwiązań, które są korzystne dla obu stron. Komunikowanie swoich granic w sposób asertywny i jednocześnie empatyczny jest kluczowe dla utrzymania zdrowych relacji, ponieważ umożliwia wyrażenie swoich potrzeb i oczekiwań w sposób jasny i zrozumiały, jednocześnie uwzględniając perspektywę drugiej osoby. 

Autor wpisu

Autor wpisu

Krzysztof Kamiński – psycholog biznesu, trener treningu psychologicznego oraz specjalista z zakresu psychoterapii uzależnień. Doświadczenie managerskie zdobywał kierując przez 20 lat różnymi zespołami sprzedażowymi. Pasjonuje się poszerzaniem samoświadomości oraz treningiem umiejętności społecznych.