Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Komunikacja w pracy menedżera. Jak poprawić umiejętności komunikacyjne?

15.09.2023

Aktualizacja: 3 października, 2023

Wzrastające wymagania rynku, zróżnicowanie kulturowe zespołów oraz ciągłe dążenie do innowacji sprawiają, że kompetencje komunikacyjne stają się nieodzownym elementem sukcesu każdego menedżera. Opanowanie tych istotnych umiejętności przez lidera, ma nie tylko wpływ na jego sukces zawodowy, ale również na wynik osiągany przez cały zespół i sposób funkcjonowania organizacji. Doskonała komunikacja menedżera obejmuje zarówno jasne i precyzyjne przekazywanie informacji, jak i aktywne słuchanie oraz empatię. Pełni ważną rolę w procesie wyznaczania zadań i budowania wzajemnego zaufania. Przeczytaj artykuł i poznaj tajniki efektywnej komunikacji w pracy menedżera, które pomogą w tworzeniu silnych relacji z podwładnymi, a także z partnerami biznesowymi.

Dlaczego umiejętności komunikacyjne są ważne dla menedżerów?

Jeśli pomyślisz o jakimkolwiek konflikcie, przeszkodzie, pomyłce w życiu zawodowym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że były one spowodowane nieporozumieniami. Można było również im zapobiec dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym.

Menedżer powinien zadbać o regularną komunikację ze swoim zespołem, informując go na bieżąco o tym, co się dzieje w projekcie oraz firmie. Właściwe przekazywanie informacji, słuchanie potrzeb pracowników oraz jasne wyrażanie oczekiwań, sprzyjają tworzeniu zdrowego środowiska pracy oraz pomaga wzmacniać poczucie wspólnoty i zaangażowania w realizację celów.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne menedżera umożliwiają wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i konfliktów. Dzięki temu można szybko reagować na niekorzystne sytuacje, kontrolować je i zminimalizować ryzyko ich eskalacji. Liderzy, którzy potrafią skutecznie przekazywać polecenia i informacje, tworzą zespoły o wyższej wydajności, lepszej atmosferze pracy oraz większym poczuciu satysfakcji zawodowej – mówi Krzysztof Kamiński.

Style komunikacji lidera zespołu

Styl komunikacji managera zespołu jest kluczowym elementem wpływającym na jego skuteczność oraz relacje z podwładnymi. Właściwe zrównoważenie stylu stanowczego, inspirującego i opanowanego pozwala na osiągnięcie zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów, jednocześnie dbając o zadowolenie i prawidłowy rozwój członków zespołu.

Styl stanowczy

Opiera się na jasnym przekazywaniu oczekiwań w krótkich komunikatach, delegowaniu celów i wytycznych, a także podejmowaniu szybkich i zdecydowanych decyzji. Tacy liderzy bywają często postrzegani jako pewni siebie i zdecydowani. Styl ten może być przydatny w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiego działania, jednak nadmierne jego stosowanie prowadzi do poczucia zdominowania wśród członków zespołu.

Styl inspirujący

Liderzy stosujący styl inspirujący skupiają się na motywowaniu i angażowaniu swojego zespołu poprzez budowanie entuzjazmu, dzielenie się wizją i podkreślanie wartości wspólnej pracy. Tego rodzaju komunikacja wewnętrzna pozwala na tworzenie atmosfery otwartości i innowacyjności, a także zacieśnia więzi pomiędzy grupą pracowników. Styl ten sprawdza się szczególnie w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian czy realizacji ambitnych celów.

Styl opanowany

W stylu opanowanym manager skupia się na aktywnym słuchaniu, zrozumieniu potrzeb oraz problemów swoich pracowników. Komunikacja to proces budowania zaufania oraz umacnianiu relacji z podwładnymi. Styl opanowany jest szczególnie przydatny w sytuacjach konfliktowych czy trudnych rozmowach, gdy istotne jest zrozumienie perspektywy drugiej strony i dążenie do wspólnego rozwiązania problemu.

Komunikacja w zespole – 5 umiejętności dla menedżerów

Umiejętność słuchania, mówienia, obserwowania i udzielania informacji jest niezwykle ważną częścią pracy liderów zespołów. Aby ułatwić proces skutecznej komunikacji menadżera z zespołem, przedstawiamy pięć umiejętności, które powinien posiadać.

1. Umiejętność dokładnego zadawania pytań i aktywnego słuchania

Poprzez zadawanie precyzyjnych i otwartych pytań w procesie komunikacji, menedżer może poznać istotne informacje zwrotne, które pomogą w podejmowaniu decyzji i opracowywaniu skutecznych strategii. Aktywne słuchanie pozwala z kolei na zrozumienie perspektywy pracowników oraz jest wyrazem szacunku do odmiennych zdań. Dzięki tym umiejętnościom manager może budować zaufanie w zespole, zacieśniać relacje z podwładnymi oraz tworzyć środowisko sprzyjające współpracy. Stosowanie technik komunikacji przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów biznesowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktywnego słuchania, przeczytaj artykuł:Na czym polega aktywne słuchanie? Techniki, zasady, ćwiczenia

2. Umiejętność identyfikowania i pokonywania barier

Bariery komunikacyjne mogą przybierać różne formy, takie jak brak zrozumienia, różnice kulturowe, problemy organizacyjne czy emocje wpływające na przekaz. Aby przełamać te przeszkody, menedżer musi być świadomy ich istnienia, obserwować sytuacje komunikacyjne oraz otwarcie rozmawiać z członkami zespołu. Współpraca i szukanie wspólnego języka, budowanie zaufania oraz wykorzystywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej to kluczowe elementy w procesie pokonywania barier.

3. Przejrzystość komunikacji, czyli używanie zrozumiałego języka

Zrozumiały język nadawcy pozwala na unikanie nieporozumień, sprawniejsze przetwarzanie informacji przez odbiorcę, realizowanie zadań oraz przyspieszenie procesów decyzyjnych. Menedżerowie powinni dążyć do jasnego przekazywania informacji, używania prostego i zrozumiałego słownictwa, aby poprawić komunikację w organizacji i zachęcić innych do wyrażania swojego zdania w danej sytuacji.

Podnieś swoje kompetencje budowania relacji i rozwiązywania konfliktów, dzięki kursom z rozwoju osobistego
Zadzwoń lub napisz do nas

4. Powtarzanie ważnych informacji

Regularne przypominanie istotnych kwestii oraz celów pozwala na utrzymanie zaangażowania zespołu oraz świadomości priorytetów. Zapewnia gwarancję, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z aktualnymi wytycznymi.

5. Unikanie emocjonalnych reakcji

Lider w komunikacji musi unikać emocjonalnych reakcji, ponieważ mogą one wpłynąć negatywnie na proces wymiany informacji i współpracy zespołu. Emocje, takie jak złość, frustracja czy strach, zaciemniają obiektywne spostrzeżenia i prowadzą do nieporozumień czy konfliktów.

Komunikacja a motywowanie zespołu – jak manager może pracować nad rozwojem kompetencji?

Umiejętność dobrej komunikacji w pracy menedżera odgrywa istotną rolę w procesie motywowania pracowników. Jednym ze sposobów podnoszenia tych kompetencji są szkolenia biznesowe organizowane przez firmę Twoje Motywacje. Mogą obejmować warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych, technik motywacyjnych czy zarządzania konfliktami. Uczestnictwo w kursie komunikacji interpersonalnej, pozwala na lepsze zrozumienie sposobu, w jaki przekazujemy swoje myśli, emocje i intencje. Innym ważnym aspektem rozwoju kompetencji menedżerskich jestszkolenie z radzenia sobie ze stresem, gdyż liderzy często muszą podejmować szybkie decyzje i rozwiązywać trudne sytuacje.

Autor wpisu

Autor wpisu

Krzysztof Kamiński – psycholog biznesu, trener treningu psychologicznego oraz specjalista z zakresu psychoterapii uzależnień. Doświadczenie managerskie zdobywał kierując przez 20 lat różnymi zespołami sprzedażowymi. Pasjonuje się poszerzaniem samoświadomości oraz treningiem umiejętności społecznych.