Profesjonalna psychoterapia indywidualna

Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Psychoterapia indywidualna to proces nastawiony na poznanie siebie i głębsze zrozumienie własnych uczuć, myśli oraz zachowań w różnych sytuacjach. Psycholog lub psychoterapeuta pomaga w przepracowaniu osobistych problemów, z którymi zmaga się Klient. Indywidualne spotkania mają na celu postawienie diagnozy i ustalenie sposobu eliminacji problemu. Twoje Motywacje to zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy dzięki wiedzy i dobraniu odpowiednich metod, takich jak pogłębiony wywiad kliniczny czy dialog motywacyjny, skutecznie pomagają przywrócić w życiu równowagę oraz odnaleźć cel przez osoby, które z jakiegoś powodu poczuły się zagubione. 

Czym jest psychoterapia indywidualna? Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Psychoterapia indywidualna ma za zadanie pomóc Pacjentowi zidentyfikować niepokojące emocje, myśli i poważne psychopatologie, takie jak uzależnienie od alkoholu. Poprzez swoją relację z terapeutą, osoba pracuje nad określeniem, w jaki sposób te problemy wpływają na jej życie. W odróżnieniu od psychoterapii dla par czy grupowych, indywidualne sesje pozwalają na głębsze zrozumienie siebie i zapewniają czas na opracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Terapia indywidualna daje bezpieczną przestrzeń do odkrywania swoich myśli, uczuć i obaw.  

Uczestnictwo w indywidualnych sesjach terapeutycznych ma kilka zalet: 

 • Wszystkie informacje dotyczących terapii i pacjenta są całkowicie poufne; 
 • Klient otrzymuje pełną uwagę terapeuty, co skutkuje bardzo skoncentrowanym i intensywnym doświadczeniem terapeutycznym;
 • Rozwój samoświadomości polegający na omawianiu zagadnień i uzyskiwaniu informacji zwrotnej od terapeuty;
 • Elastyczne planowanie – osoba może umówić się na sesję terapeutyczną, która najbardziej odpowiada jej harmonogramowi dnia.

Do kogo skierowana jest pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej?

Nasi terapeuci z wieloletnim doświadczeniem i odpowiedniki kwalifikacjami, poświadczonymi licznymi certyfikatami, oferują kompleksową pomoc w radzeniu sobie z emocjami i innymi problemami zdrowia psychicznego. Na psychoterapię indywidualną zgłaszają się osoby doświadczające m.in.

 • trudności z radzeniem sobie ze stresującymi sytuacjami,
 • problemów w samooceną i brakiem pewności siebie, 
 • nadmiernej ekspresywności i nerwowości,
 • traumy i związanych z nią problemów,
 • problemów z dotarciem do swoich uczuć i nazwaniem ich, 
 • różnego rodzaju objawów lękowych,
 • trudności w komunikacji,
 • braku poczucia zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych,
 • utraty kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnych.

Cele terapii indywidualnej

Osoby uczęszczające na terapię indywidualną, chcą przy pomocy terapeuty poradzić sobie ze swoimi lękami, problemami, uzależnieniami i trudnościami w codziennym życiu osobistym lub zawodowym. Pacjenci podczas sesji z psychologiem poznają przyczyny swoich trudności i wypracują skuteczne metody ich eliminacji. Ważne dla nich jest wyznaczenie celu leczenia i otrzymywanie od terapeuty rzetelnych informacji o swoich postępach. 

Psychoterapia indywidualna – jak przebiega?

Często w gabinecie terapeuty padają pytania dotyczące przebiegu psychoterapii, częstotliwości spotkań i czasu potrzebnego na zauważenie zmian. To zupełnie zrozumiałe, skoro Pacjent zdecydował się wykonać pierwszy krok w celu poprawy swojego życia, chce wiedzieć, kiedy zauważy efekty. 

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Częstotliwość i czas trwania będą w dużej mierze zależeć od indywidualnych potrzeb, problemu i postępów. Wiele zagadnień wymaga długoterminowego zaangażowania, zanim nastąpi poprawa. Podczas sesji terapeta stosuje różne techniki, takie jak dokładna analiza trudności Pacjenta, pogłębiony wywiad kliniczny czy dialog motywacyjny – mówi Krzysztof Kamiński 

Metody pracy podczas psychoterapii indywidualnej mogą się różnić, ale zasadniczo składają się z: 

 • postawienia diagnozy na podstawie przeprowadzonego wywiadu i określenia częstotliwości spotkań;
 • wzmocnienia lub wypracowania motywacji do zmiany;
 • dobrania odpowiednich metod terapii i pracy nad zmianą;
 • utrwalenia nowych nawyków postępowania, myślenia i zachowania;
 • podsumowania terapii.

Zmagasz się z problemami? Psychoterapia indywidualna pomoże Ci je rozwiązać

Zapraszamy na sesje konsultacyjne lub terapie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów

Koszty psychoterapii indywidualnej

Każda sesja terapeutyczna trwa 60 minut i kosztuje od 200 zł. Spotkania odbywają się zawsze po wcześniejszym ustaleniu terminu z Klientem. W ten sposób chcemy dopasować się do wolnego czasu Pacjenta oraz zagwarantować, że nasz specjalista będzie miał wolny termin na spotkanie. 

Gdzie można uczestniczyć w terapii indywidualnej?

W terapii indywidualnej organizowanej przez naszą firmę i zatrudnionych w niej wysokiej klasy psychologów można uczestniczyć w Krakowie i Katowicach. Kwalifikacje naszych specjalistów potwierdzone są dyplomami i certyfikatami. To osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy terapeutycznej. 

Miejsca treningów:

Katowice, ul. Mickiewicza 3/118 (Pierwsze piętro)
Kraków, ul. Starowiślna 83/6

Gdzie odbywają się terapie:

Katowice, ul. Mickiewicza 3/118 (Pierwsze piętro)
Kraków, ul. Starowiślna 83/6

Sesje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Jakie są opinie Klientów na temat oferowanej przez nas psychoterapii indywidualnej? 

W opiniach, które otrzymujemy od uczestników terapii indywidualnych, doceniają oni profesjonalne i indywidualne podejście naszych specjalistów. Podkreślają otrzymane wsparcie i rzetelne wskazówki, dzięki którym mogli znaleźć właściwą drogę do rozwoju oraz zmiany szkodliwych nawyków. 

Jakie inne rodzaje psychoterapii, oprócz indywidualnej, oferuje nasza firma Twoje Motywacje? 

Naszą firmę tworzy zespół specjalistów, którzy prowadzą również psychoterapię dla par, pomagając ratować małżeństwa i wieloletnie związki oraz psychoterapię uzależnień, która zapewnia wsparcie w walce z nałogiem. Oferujemy także konsultacje psychologiczne w celu sprecyzowania problemu Klienta. Na organizowanych przez nas szkoleniach biznesowych staramy się przekazać jak najwięcej praktycznych wiadomości oraz prowadzić je w ciekawy dla uczestników sposób. 

Wsparcie psychoterapeutyczne zapewnia

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Trener Twoje Motywacje - Iwona Drozdowicz

Iwona Drozdowicz

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (specjalność kliniczno-sądowa). Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Ukończyłam także rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowy, czteroletni kurs Systemowej Terapii Rodzin. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w kongresach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych.

TwojeMotywacje.pl - trener Anna Surówka

Anna Surówka

W mojej pracy wykorzystuję metody holistyczne, tzn. staram się podążać w kierunku oczekiwanej zmiany opierając się na zasobach, jakie mam do dyspozycji na początku pracy z pacjentem/klientem. Potrafię dostosować formę współpracy do konkretnych sytuacji i potrzeb. Prowadzę terapię głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystam także z innych technik i koncepcji pracy z pacjentem.