Psychoterapia uzależnień

Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Terapia odwykowa jest procesem psychologicznym, który ma pomóc powrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Twoje Motywacje to zespół doświadczonych specjalistów, zapewniających kompleksowe leczenie osobom uzależnionym, zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i w przypadku uzależnień behawioralnych.

Proponujemy terapię indywidualną lub zajęcia grupowe, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:

 • uzależnienia od narkotyków,
 • uzależnienia od alkoholu,
 • uzależnienia od seksu,
 • uzależnienia od hazardu,
 • uzależnienia od leków.

Opis i cel psychoterapii uzależnień – po co się na nią zdecydować?

Osoby zgłaszające się na terapię, w związku z problemami wynikającymi z nadużywania substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu, stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Nasi pacjenci różnią się stanem zdrowia, statusem społecznym czy poziomem motywacji do zmian. Z tego względu, staramy się już od etapu diagnostycznego indywidualizować podejście do każdego pacjenta.

Głównym celem psychoterapii uzależnień jest utrzymanie abstynencji. Każdy terapeuta uzależnień w naszej firmie dąży do tego, aby jego pacjent po terapii:

 • posiadał zdolność utrzymania abstynencji,
 • potrafił rozwiązywać problemy życia codziennego,
 • utrzymywał prozdrowotną postawę życiową,
 • potrafił zrozumieć swój stan emocjonalny,
 • rozwinął i utrzymywał funkcje psychospołeczne.

W trakcie rozmów diagnostycznych terapeuta uzależnień omawia z pacjentem każdy cel, starając się wzbudzić motywację do utrzymywania całkowitej abstynencji, koncentrując się na obszarze psychologicznym i medycznym.

Do kogo jest skierowana pomoc specjalisty psychoterapii uzależnień?

Pomoc specjalisty uzależnień przeznaczona jest dla wszystkich, którzy czują, że tracą kontrolę nad swoim życiem lub już ją stracili. Terapia uzależnień to oferta dla osób dorosłych w każdym wieku i na każdym etapie walki z nałogiem. Nasi pacjenci to osoby uzależnione od substancji, takich jak narkotyki, leki, alkohol, oraz od zachowań – pracy, seksu czy hazardu. Jeżeli chcesz rozpocząć nowy etap życia w trzeźwości lub po leczeniu wzmocnić efekty terapii – zgłoś się do nas.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych a uzależnienia behawioralne – jaka jest różnica w sposobie przeprowadzania psychoterapii?

Najważniejsze różnice wynikają z charakteru środka, który uzależnia. W przypadku uzależnień behawioralnych przedmiotem uzależnienia jest zachowanie, będące elementem funkcjonowania zdrowego człowieka. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych pochodzą zaś od środków przyjmowanych z zewnątrz.

Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku zmiany zachodzące na poziomie neuroprzekaźników są podobne, ale różni je:

 • założenie pełnej abstynencji. W przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych podstawą leczenia jest całkowita abstynencja, a w kwestii uzależnień behawioralnych jest ona praktycznie niemożliwa (wyjątek stanowi hazard);
 • brak detoksykacji w przypadku uzależnień behawioralnych;
 • leczenie farmakologiczne – leczenie pacjentów uzależnionych od substancji chemicznych polega na podaniu leków działających na receptory opioidowe w mózgu. Uzależnienia od konkretnych zachowań czy stanów emocjonalnych mogą powodować depresję lub zaburzenia lekowe. W tym wypadku lekami wspomagającymi mogą być leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Dla obu rodzajów uzależnień ogromne znaczenie w leczeniu ma przeprowadzenie terapii behawioralno-poznawczej. Celem psychoterapii będzie wypracowanie prawidłowych wzorców zachowań i mechanizmów obronnych. Pacjent, pracując z terapeutą, uczy się, jak radzić sobie z chęcią powrotu do czynności uzależniającej, jest motywowany do dalszego leczenia.

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu – przebieg leczenia

Uzależnienie od alkoholu jest realną chorobą wpływającą na człowieka przez całe jego życie. Alkoholizm może powodować trwałe zmiany w neurochemicznych przekaźnikach oraz mózgu osoby uzależnionej. Jest jednym z najczęściej diagnozowanych uzależnień, objawiających się w różny sposób. Jeżeli zauważysz u siebie, bądź bliskiej osoby niepokojące objawy, takie jak:

 • wysoka tolerancja na alkohol – potrzeba picia większych dawek dla osiągnięcia efektu osiąganego przy mniejszych dawkach;
 • zwiększona ilość lub częstość spożywania alkoholu – trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia picia, długości trwania i ilości wypijanego alkoholu;
 • picie o niestandardowych godzinach i w nietypowych miejscach;
 • unikanie spotkań towarzyskich, na których nie pojawia się alkohol;
 • ukrywanie spożywania alkoholu przed bliskimi;
 • problemy w pracy spowodowanie piciem;
 • funkcjonowanie w codziennym życiu zależne od alkoholu;
 • depresja lub inne zaburzenia emocjonalne;
 • zaniedbywanie alternatywnych zainteresowań i przyjemności;
 • picie alkoholu mimo świadomości występujących problemów zdrowotnych;

…powinieneś niezwłocznie podjąć systematyczną psychoterapię uzależnienia od alkoholu.

Specjaliści naszego zespołu Twoje Motywacje znają skuteczne metody terapii, niezbędne w walce z problemem uzależnień. Wspólnie zidentyfikujemy źródło problemu, którego skutkiem jest uzależnienie i znajdziemy jego możliwe rozwiązanie.

Na wstępnym etapie określimy gotowość do ograniczenia picia lub podjęcia abstynencji. Zaplanujemy oddziaływanie terapeutyczne i określimy warunki terapii.

Etap podstawowy terapii to praca nad zaakceptowaniem uzależnienia i lepsze zrozumienie funkcjonowania w jego mechanizmie. Praca terapeutyczna polega na zmianie nałogowych zachowań, rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, rozwiązywaniu problemów zależnych od uzależnienia oraz nauczeniu radzenia sobie ze stresem – umiejętności relaksacyjnych.

Etap zaawansowany to dalsza praca z terapeutą uzależnień nad zrozumieniem samego siebie, funkcjonowaniem w relacjach z innymi oraz wzmacnianiu umiejętności życiowych.

Zarówno spotkania indywidualne, jak i sesje z członkami rodziny, odbywają się w przystosowanym do tego miejscu, w formie spotkań indywidualnych lub grupowych w trakcie, których terapeuta jest wsparciem w długoterminowym pozostaniu w trzeźwości.

Zapraszamy również na terapię par, będącą uzupełnieniem terapii uzależnień.

Zapewniamy naszym pacjentom anonimowość oraz pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Psychoterapia uzależnienia od hazardu – jak wygląda spotkanie ze specjalistą psychoterapii uzależnień?

Niewinna rozrywka, jaką wydają się być gry hazardowe, prowadzi do równie tragicznego, co inne używki – uzależnienia. Skutki uzależnienia od ryzyka także bywają fatalne. Im szybciej osoba mająca problem poszuka fachowej pomocy, tym skutki nałogu będą mniej drastyczne. Terapia uzależnienia od hazardu będzie jednak skuteczna tylko wtedy, kiedy osoba uzależniona uświadomi sobie, że jest chora. Nasi specjaliści poszukają podłoża, które pcha uzależnionego do gry i pomogą wyjść z kryzysu. Motywacja do zmian to pierwszy krok w leczeniu. W trakcie terapii pacjent poznaje psychologiczne i neurologiczne podłoże swojego problemu i wspólnie ze specjalistą uzależnień pracuje nad zmianą myślenia. W procesie terapii bardzo ważna jest nauka relacji społecznych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z grami hazardowymi – nie zwlekaj. Uzależnienie od hazardu to niejednokrotnie przyczyna ogromnych długów oraz rozpad relacji z bliskimi. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z fachowej pomocy terapeuty uzależnień.

Psychoterapia uzależnienia od narkotyków – sposób na wyjście z uzależnienia

Profesjonalne leczenie narkomanii pozwala pacjentowi nauczyć się lepszego panowania nad emocjami i odruchem sięgania po używki. Terapia jest jedynym skutecznym sposobem leczenia uzależnienia od narkotyków, a najbezpieczniej zrobić to z zespołem doświadczonych terapeutów uzależnień. Wczesna diagnoza i psychoterapia może uratować zdrowie psychiczne, fizyczne, a nawet życie.

Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych daje możliwość minimalizowania szkód wynikających z uzależnienia, ograniczenie ich zażywania aż do osiągnięcia pełnej abstynencji.

Nauczymy Cię żyć bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Psychoterapia uzależnienia od seksu – jak przebiega psychoterapia?

Jeżeli sposób i częstotliwość zaspokajania potrzeb seksualnych zaczyna budzić niepokój, należy zdecydować się na wizytę u specjalisty terapii uzależnień od seksu.

Do prawidłowego rozpoznania seksoholizmu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu z osobą zgłaszającą problem z uzależnieniem i ewentualnie z jej bliskimi.

Leczenie uzależnienia od seksu przebiega w sposób zbliżony do leczenia innych uzależnień i, jak przy innych uzależnieniach, istotna jest chęć osoby uzależnionej do podjęcia walki z problemem.

Terapia polegać będzie na nauce wyrażania i zaspokajania swoich potrzeb seksualnych w sposób niedestrukcyjny w trwałym związku.

Koszty psychoterapii uzależnień

Terapia kosztuje od 200 zł za 1 spotkanie – sesję 60 min.

Gdzie można uczestniczyć w psychoterapii uzależnień?

Miejsca treningów:

Katowice, ul. Mickiewicza 3/118 (Pierwsze piętro)
Kraków, ul. Starowiślna 83/6

Gdzie odbywają się terapie:

Katowice, ul. Mickiewicza 3/118 (Pierwsze piętro)
Kraków, ul. Starowiślna 83/6

Sesje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Jakie są opinie Klientów na temat oferowanej przez nas psychoterapii uzależnień?

 

Jakie inne rodzaje psychoterapii, oprócz psychoterapii uzależnień, oferuje nasza firma Twoje Motywacje?

Naszym klientom i pacjentom oferujemy szeroki zakres usług: pełną diagnostykę psychologiczną i zindywidualizowane leczenie. Od wielu lat pomagamy osobom z uzależnieniami. 

Wsparcie psychoterapeutyczne zapewnia

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Trener Twoje Motywacje - Iwona Drozdowicz

Iwona Drozdowicz

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (specjalność kliniczno-sądowa). Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Ukończyłam także rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowy, czteroletni kurs Systemowej Terapii Rodzin. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w kongresach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych.

TwojeMotywacje.pl - trener Anna Surówka

Anna Surówka

W mojej pracy wykorzystuję metody holistyczne, tzn. staram się podążać w kierunku oczekiwanej zmiany opierając się na zasobach, jakie mam do dyspozycji na początku pracy z pacjentem/klientem. Potrafię dostosować formę współpracy do konkretnych sytuacji i potrzeb. Prowadzę terapię głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystam także z innych technik i koncepcji pracy z pacjentem.