Regulamin

Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju
 1. Przesłanie uzupełnionego zgłoszenia pocztą elektroniczną bądź on-line stanowi zawarcie umowy pomiędzy uczestnikiem szkolenia ( Zamawiającym) a Organizatorem ( Twoje Motywacje Anna Surówka) i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Przed zadeklarowaniem uczestnictwa w szkoleniu, każdy jest zobowiązany do  zapoznania się i dostosowania do regulaminu szkoleń.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wszystkich szczegółach organizacyjnych dotyczących szkolenia na 14 dni przed jego rozpoczęciem na podany w formularzu adres email, w przypadku braku otrzymania prosimy o kontakt z naszą firmą.
 4. Podana cena jest ceną netto dotyczy 1 osoby i jednego szkolenia. Zawiera: udział w szkoleniu, obiad oraz poczęstunek wraz z napojami, prezentacja z materiałami.
 5. Ceny są cenami netto do których trzeba doliczyć podatek vat w przypadku organizacji zwolnionych z vat należy przesłać stosowne oświadczenie.
 6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustawą o podatku vat, może być wystawiona z odroczonym terminem płatności.
 7. Faktura zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres email, zawarcie umowy oznacza zgodę na przesłanie fv drogą elektroniczną.
 8. Zamawiające zobowiązany jest do wpłaty na rachunek bankowy 97102016640000300203410685.
 9. W przypadku podmiotów lub osób z którymi do tej pory nie współpracowaliśmy wymagane jest 100% przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że inaczej stanowi osobna umowa.
 10. Organizator jak i uczestnik mogą swoje uczestnictwo odwołać bez kosztowo na 7 dni przed szkoleniem stacjonarnym lub na 3 dni przed szkoleniem on line. Po upływie tego terminu zamawiający zapłaci 50% kwoty brak odwołania uczestnictwa  powoduje obowiązek zapłaty 100% ceny.
 11. Odwołanie swojego uczestnictwa wymaga formy pisemnej tj. (Email).
 12. W przypadku gdy trener nie będzie mógł z przyczyn losowych uczestniczyć w szkoleniu zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany termiu szkolenia o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przełożenia terminu szkolenia /treningu z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi szkody za szkody zamawiającego powstałe w wyniku tego.
 14. Wszystkie materiały treningowe/szkoleniowe są chronione prawami autorskimi a kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 15. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: biuro@twojemotywacje.pl w terminie 10 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej, datę i temat szkolenia oraz powód reklamacji i uzasadnienie. Termin na ustosunkowanie się Organizatora do reklamacji wynosi 20 dni.
 16. Dane Zamawiającego i Uczestnika podane na formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystane przez Organizatora na potrzeby udziału w szkoleniu – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 17. Zamawiający/Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Informujemy, że Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  jest:

  Twoje motywacje Anna Surówka
  ul: Starzyńskiego 15 / 65
  42-224 Częstochowa
  Nip: 5771941884
  Regon: 523436534