Szkolenie z asertywności dla zaawansowanych

Pogłębimy Twoją wiedzę i udoskonalimy asertywną postawę w życiu prywatnym i zawodowym.
Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Najbliższa data

Czas trwania

2 dni, po 8h

Lokalizacja

Kraków, Katowice

Cena kursu

2000 zł netto

Dlaczego warto rozwijać postawy asertywne?

Postawa asertywna to uczciwa i skuteczna metoda komunikacji z innymi. Właściwie stosowana sprawi, że Twoje relacje z ludźmi będą przejrzyste, a Twoje osobiste przekonania i oczekiwania – uwzględnione. 

Jak rozwijać postawy asertywne?

Jedynym sposobem rozwijania postaw asertywnych jest oczywiście trening. Warto przećwiczyć podstawowe metody asertywnej komunikacji pod okiem doświadczonych trenerów, aby móc skutecznie stosować je w codziennym życiu. 

UWAGA! Szkolenie z asertywnej komunikacji dla zaawansowanych jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które wzięły udział w podstawowym programie treningu asertywności!

Opis i cel treningu asertywności dla zaawansowanych

Udział w szkoleniu z asertywności dla zaawansowanych ma za zadanie doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z innymi.

Opierając się na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w ramach podstawowego kursu z asertywnej komunikacji, pogłębimy kompetencje komunikacyjne uczestników, rozszerzymy zakres potencjalnych sytuacji życiowych o sytuacje trudne i potencjalnie konfliktowe.

Postaramy się pokazać, jak asertywna postawa wpływa na nasze otoczenie i jakie korzyści w porozumiewaniu się z innymi możemy dzięki niej uzyskać.

Rozszerzymy zakres technik asertywnej komunikacji i w praktyce pokażemy, jak należy je stosować.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty z asertywności dla zaawansowanych?

 • właścicieli firm, którzy na co dzień pracują z ludźmi;
 • osób, które mają trudności w komunikacji z Partnerem/Partnerką;
 • osób, które zarządzają ludźmi;
 • osób, które na co dzień pracują z ludźmi (pedagog, prawnik, lekarz);
 • osób, które chcą uczynić swoją komunikację jeszcze lepszą;
 • osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych.

Korzyści z udziału w kursie asertywności dla zaawansowanych

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach to, z punktu widzenia uczestnika, podniesienie jakości relacji z innymi, większa świadomość własnego JA, wyższy komfort życia i zadowolenie z pracy zawodowej. Pracodawca, szkoląc swoich pracowników, ma możliwość podniesienia efektywności swojej organizacji, skutecznego motywowania swoich podwładnych i nakierowania zespołu na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Korzyści dla uczestnika

 • Rświadomość wpływu asertywnego zachowania na otoczenie i umiejętność wykorzystania szans z tym związanych
 • Rpogłębienie świadomości swojego terytorium psychologicznego
 • Rrozwój umiejętności zastosowania komunikatu „JA”
 • Rumiejętność asertywnego wyrażania/przyjmowania krytyki
 • Rznajomość technik asertywności i zastosowanie ich w praktyce

Korzyści dla pracodawcy

 • Rzwiększenie efektywności pracownika w zakresie efektywnej relacji z klientem
 • Rzwiększenie kompetencji pracowników w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rumiejętność konstruktywnego przekształcenia emocji i myśli w postawy prorozwojowe
 • Rdbałość o rozwój własny pracowników, który przekłada się na stopień identyfikacji z firmą
 • Rkomunikatywność i umiejętność autoprezentacji
 • Rprzełożenie rozwoju osobistego na ogólną skuteczność procesów zachodzących wewnątrz firmy

Poznaj program szkolenia z asertywności dla zaawansowanych

Nasze szkolenie z asertywności w komunikacji dla zaawansowanych składa się z następujących, powiązanych ze sobą składowych:

Moduł 1: Wstępna integracja grupy

W tym module poznamy się wzajemnie i za pomocą prostych gier scenariuszowych czy zabaw wprowadzimy swobodną atmosferę, która ułatwi nam osiągnięcie naszych celów. 

Moduł 2: Trening praktycznego zastosowania komunikatu ,,JA”

Pokażemy, jak stosować komunikat „JA” w celu podniesienia jakości relacji, a także w celu zmiany zachowania drugiej osoby, bez ranienia jej. 

Moduł 3: Trening asertywnego reagowania na krytykę

Wskażemy, jak odróżniać krytykę konstruktywną od destruktywnej. Pokażemy, że krytyka niekoniecznie mówi coś o Tobie jako o człowieku. Nauczymy Cię akceptować krytykę bez negatywnych emocji.

Moduł 4: Praca psychodramą

W tej części naszych warsztatów będziemy symulować rzeczywiste, życiowe sytuacje: przygotowanie do osobistych trudności w pracy czy też w życiu osobistym, odgrywanie scenek, stop klatki. Będziemy udzielać i przyjmować informacje zwrotne na temat naszych postaw.

Moduł 5: Trening asertywnego stawiania granic

Nauczymy Cię, jak odmawiać, jak przedstawiać swoje potrzeby i oczekiwania w komunikacji z innymi. Pokażemy Ci, jak stawiać granice nie raniąc innych i nie doświadczając poczucia winy.

Hej Ty! Chcesz zapisać się na to szkolenie? Na co czekasz!

Trener Twoje Motywacje wskazujący hasło zachęcające do rozwoju pod okiem trenerów

Co otrzymasz w ramach kursu asertywności dla zaawansowanych?

Certyfikat
kończący
trening

Doświadczenie w pracy
na procesie

Materiały szkoleniowe, żebyś mógł utrwalać wiedzę po treningu

Profesjonalną wiedzę od doświadczonych trenerów

Szkolenia otwarte z asertywności dla zaawansowanych – warunki uczestnictwa

Szkolenia otwarte przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców, pochodzących z różnych branż, firm czy regionów. Są dostępne dla każdego, kto odczuwa potrzebę wewnętrznego rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy czy podniesienia kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. Takie szkolenie stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów i obserwacji interakcji zachodzących w grupie szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte z asertywności dla zaawansowanych – zasady organizacji

Zapraszamy na nasze szkolenia biznesowe firmy, instytucje i zespoły pracownicze, które pragną podnieść swój potencjał rynkowy i efektywność działania. Szkolenia zamknięte przeznaczone są dla określonych grup odbiorców (reprezentujących konkretne podmioty) i przygotowane pod kątem najbardziej palących problemów i zgłoszonych oczekiwań.

Nasze metody szkoleniowe – warsztaty asertywności dla zaawansowanych

Metody szkoleniowe, które stosujemy, kładą nacisk na pracę własną pod kierunkiem doświadczonego trenera. Sposób zdobywania wiedzy i korekty zachowań nakierowany jest na odwzorowanie rzeczywistych życiowych sytuacji. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę wzorców zachowań.

Cykl Kolba

Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) – podstawowa metoda treningowa dla dorosłych; składa się z czterech etapów w dowolnej kolejności: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nacisk na aktywne przyswajanie wiedzy, co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania uczestników i wysoką skutecznością; jest to metoda elastyczna – można ją zastosować w dowolnej dziedzinie wiedzy i zindywidualizować pod kątem konkretnych uczestników.

Miniwykład

Wprowadzenie do omawianego zagadnienia, pozwalające w naturalny i przystępny sposób zapoznać się z obszarem, nad którym będziemy pracować; prowadzony przez naszych doświadczonych, otwartych na grupę trenerów.

Inne metody pracy w grupie

Praca wglądowa, Modelowanie zachowań, Struktury grupowe, Psychodrama – sprawdzone sposoby na pogłębienie samoświadomości, zdobycie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, wypracowanie nowych, skutecznych zachowań w różnorodnych sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Opinie o warsztatach z asertywności dla zaawansowanych

„Przyznam, że bez przekonania decydowałem się na kurs na poziomie rozszerzonym. Ku mojemu zaskoczeniu udział w warsztatach pozwolił mi nie tylko ugruntować umiejętności wyniesione z kursu podstawowego, ale także wejść głębiej w temat. Teraz czas na zastosowanie nowo nabytych kompetencji w moim codziennym życiu zawodowym”

 „Teraz dostrzegam, jak głębokie deficyty komunikacyjne miałam. Jeśli uda mi się na co dzień zastosować chociaż połowę tego, czego się dowiedziałam i co przećwiczyłam, to będzie dobrze. Dziękuję i pozdrawiam!”

„Polecam! Co prawda każdy wynosi z takich warsztatów coś innego, ale moim zdaniem warto dać pracownikom temat do przemyśleń.”

Kto prowadzi szkolenie?

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Terminy, lokalizacje i ceny szkoleń

Data szkoleniaLokalizacjaCenaRezerwacja
13-14 maja 2023Katowice2000 zł nettoZapisz się

Zarezerwuj miejsce dla siebie