Misja. Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?

Jak stworzyć i zastosować skuteczną strategię firmy w oparciu o wartości, które wyznajemy? Pomożemy stworzyć spójną i efektywną Misję i Wizję Twojej firmy.
Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Najbliższa data

Czas trwania

2 dni, po 8h

Lokalizacja

Katowice

Cena kursu

2000 zł netto

Czym jest misja?

Misja to pojęcie o wysokim stopniu uogólnienia – opisuje Twoje dalekosiężne cele, ogólny kierunek Twojego rozwoju i życiowe priorytety. 

Co to jest wizja?

Wizja pomaga przełożyć Twoją misję na cele cząstkowe i zaplanować harmonogram działań. 

Jak lepiej zrozumieć siebie? 

Praca wglądowa nad poznaniem swoich ukrytych potrzeb psychologicznych, próba lepszego zrozumienia swoich stanów emocjonalnych oraz źródeł swoich emocji.

Wizja i misja – opis i cel treningu

Trening „Misja i Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?” ma na celu:
Pogłębienie wglądu klienta w obszarze rozpoznawania i zaspokajania swoich potrzeb psychologicznych, lepsze rozumienie swoich stanów emocjonalnych oraz ich źródeł. Omówienie kryzysów życiowych i ich wpływu na nasz rozwój. Wizja siebie w określonej przyszłości w oparciu o poziomy neurologiczne R. Diltsa.
Praca nad tożsamością: kim jestem i co mnie określa.

 

Kim jestem i dokąd zmierzam – dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

 • dla osób, które osiągnęły sukces i nie wiedzą, jaki wykonać następny krok w rozwoju;
 • dla osób, które nie wiedzą, co dalej w życiu robić / jaki wykonać następny krok;
 • dla osób, które nie wiedzą, co robić w życiu;
 • dla osób, które nie wiedzą, w jakim kierunku się rozwijać;
 • dla osób, które nie wiedzą, jakie zmiany wprowadzić w swoim życiu.

Korzyści z udziału w szkoleniu „Wizja i misja. Kim jestem? Dokąd zmierzam?”

Korzyści z udziału w warsztatach „Misja. Wizja. Kim jestem? Dokąd zmierzam?” skupiają się wokół kwestii tożsamości i sensu naszych działań.

Będziemy poszukiwać naszych ukrytych motywacji, zapoznamy się z pojęciem potrzeb psychologicznych i omówimy je zgodnie teorią piramidy potrzeb Maslowa. Spróbujemy zhierarchizować nasze potrzeby, aby móc ustalić priorytety. Będziemy określać zasoby, jakimi dysponujemy, ale i ograniczenia na drodze do realizacji celów.

Szczególnie zajmiemy się kwestią porażek i kryzysów, a także szans i zysków, jakie możemy z nich czerpać.

Korzyści dla uczestnika

 • Rpoznanie swoich ukrytych potrzeb
 • Rrozumienie swoich stanów emocjonalnych
 • Rpoznanie swoich ograniczeń w realizacji celów
 • Rzrozumienie, jak kryzysy wpływają na mój rozwój
 • Rjakie mam zasoby do realizacji celów
 • Rco określa moją tożsamość

Korzyści dla pracodawcy

 • Rspójna strategia firmy
 • Rwiększa wartość firmy dla klientów i partnerów biznesowych
 • Rwiarygodny wizerunek firmy
 • Rmocna pozycja marki na rynku
 • Rsprecyzowany kierunek działania

Poznaj program szkolenia “Misja. Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?”

Nasze szkolenie biznesowe Misja. Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?” składa się z następujących, powiązanych ze sobą składowych: 

Moduł 1: Wstępna integracja grupy

W tym module poznamy się wzajemnie i za pomocą prostych gier scenariuszowych czy zabaw wprowadzimy swobodną atmosferę, która ułatwi nam osiągnięcie naszych celów. 

Moduł 2: Wizja siebie w przyszłości

W tym module poznamy, jakie są potrzeby psychologiczne oraz rozpoczniemy pracę nad wizją siebie w przyszłości.

Moduł 3: Analiza potrzeb psychologicznych

Poznanie swoich ukrytych potrzeb psychologicznych, omówienie potrzeb zgodnie z koncepcją potrzeb Maslowa.

Moduł 4: Kryzysy a rozwój

Omówienie, jaki wpływ mają na nasz rozwój kryzysy, jakich doświadczamy w ciągu życia.

Moduł 5: Moje zasoby

Jakie mam zasoby do realizacji swoich celów oraz co określa moją tożsamość.

Hej Ty! Chcesz zapisać się na to szkolenie? Na co czekasz!

Trener Twoje Motywacje wskazujący hasło zachęcające do rozwoju pod okiem trenerów

Co otrzymasz w ramach kursu „Misja. Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?”

Certyfikat
kończący
trening

Doświadczenie w pracy
na procesie

Materiały szkoleniowe, żebyś mógł utrwalać wiedzę po treningu

Profesjonalną wiedzę od doświadczonych trenerów

Szkolenia otwarte – warunki uczestnictwa

Szkolenia otwarte przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców, pochodzących z różnych branż, firm czy regionów. Są dostępne dla każdego, kto odczuwa potrzebę wewnętrznego rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy czy podniesienia kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. Takie szkolenie stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów i obserwacji interakcji zachodzących w grupie szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte Misja i Wizja – zasady organizacji

Zapraszamy na nasze szkolenia biznesowe firmy, instytucje i zespoły pracownicze, które pragną podnieść swój potencjał rynkowy i efektywność działania. Szkolenia zamknięte przeznaczone są dla określonych grup odbiorców (reprezentujących konkretne podmioty) i przygotowane pod kątem najbardziej palących problemów i zgłoszonych oczekiwań.

Nasze metody szkoleniowe – trening Misja i Wizja

Metody szkoleniowe, które stosujemy, kładą nacisk na pracę własną pod kierunkiem doświadczonego trenera. Sposób zdobywania wiedzy i korekty zachowań nakierowany jest na odwzorowanie rzeczywistych życiowych sytuacji. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę wzorców zachowań.

Cykl Kolba

Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) – podstawowa metoda treningowa dla dorosłych; składa się z czterech etapów w dowolnej kolejności: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nacisk na aktywne przyswajanie wiedzy, co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania uczestników i wysoką skutecznością; jest to metoda elastyczna – można ją zastosować w dowolnej dziedzinie wiedzy i zindywidualizować pod kątem konkretnych uczestników.

Miniwykład

Wprowadzenie do omawianego zagadnienia, pozwalające w naturalny i przystępny sposób zapoznać się z obszarem, nad którym będziemy pracować; prowadzony przez naszych doświadczonych, otwartych na grupę trenerów.

Inne metody pracy w grupie

Praca wglądowa, Modelowanie zachowań, Struktury grupowe, Psychodrama – sprawdzone sposoby na pogłębienie samoświadomości, zdobycie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, wypracowanie nowych, skutecznych zachowań w różnorodnych sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Opinie na temat szkolenia “Misja. Wizja. Kim jestem i dokąd zmierzam?”

„Od kiedy moja firma przestała się rozwijać zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Teraz już wiem, jak dać moim pracownikom kolejny impuls. Przed nami dużo pracy, ale wiadomo, co trzeba zrobić. Dziękuję!!” 

„Kiedy zaczynałem, moja firma jako jedyna na rynku oferowała produkty, które sprzedajemy. Teraz, po kilku latach, konkurencja jest dużo silniejsza. Planujemy wdrożyć pomysły, o których usłyszeliśmy na kursie firmy Twoje Motywacje i utrzymać pozycję lidera w naszej branży”.

„Kiedy upadła moja pierwsza firma, długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak się stało. Teraz jestem mądrzejszy i mój nowy pomysł na biznes chcę oprzeć na solidnych podstawach. Myślę, że udział w tym kursie to krok właśnie w tą stronę. Dziękuję!”

Kto prowadzi szkolenie?

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Twoje Motywacje trener Justyna Klimas Laszczyk

Anna Nanys-Wróbel

Od ponad 20 lat wspieram rozwój osobisty w obszarach komunikacji, asertywności i osobistej efektywności, a także rozwój firm w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów i budowania zespołów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji programów rozwojowych dla trenerów i terapeutów. Jestem superwizorem treningu psychologicznego i trenerem NLP z bogatym doświadczeniem w zakresie trenowania psychologów i pedagogów.

Terminy, lokalizacje i ceny szkoleń

Data szkoleniaLokalizacjaCenaRezerwacja
13-14 kwietnia 2024Katowice2000 zł nettoZapisz się

Zarezerwuj miejsce dla siebie