Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczową kompetencją we współczesnym świecie. Na warsztatach nauczymy Cię panowania nad napięciem i konstruktywnego wykorzystania stresu.
Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Najbliższa data

Czas trwania

2 dni, po 8h

Lokalizacja

Kraków, Katowice

Cena kursu

2000 zł netto

Jak radzić sobie ze stresem? Czym jest nasze szkolenie?

Nasze warsztaty pomogą Ci rozpoznawać stres, panować nad nim, a nawet wykorzystywać go dla konstruktywnych i efektywnych działań. Nauczymy Cię technik redukcji stresu tak, aby ograniczyć jego destrukcyjny wpływ na Twoje życie.

Jak umiejętność radzenia sobie ze stresem wpływa na życie codzienne i zawodowe?

Wysoki poziom stresu potrafi destrukcyjnie wpływać na życie codzienne. Zarówno w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym, umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczowym elementem skutecznego działania, rozwiązywania problemów i zdolności podejmowania wyzwań.

Opis i cel treningu radzenia sobie ze stresem

Stres jest nieodłącznym elementem współczesnego życia. Wiele sytuacji, zarówno zawodowych, jak i prywatnych, staje się przyczyną podwyższonego napięcia. Chociaż umiarkowany poziom stresu może pełnić rolę motywującą, to jednak po przekroczeniu pewnej granicy może stać się siłą wyniszczającą nasze życie.

Szkolenie z zarządzania stresem, które proponujemy, ma na celu zdobycie wiedzy na temat stresu, jego indywidualnych źródeł, a także pozytywnych i negatywnych efektów. Naszych kursantów nauczymy, jak rozpoznawać sytuacje stresowe i jak przeciwdziałać skutkom nadmiernego stresu. Pokażemy, jak na stres reaguje nasz organizm i jakie sygnały nam wysyła.

Udzielimy wskazówek, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak dawać i przyjmować wsparcie w momentach podwyższonego napięcia.

Zaprezentujemy szereg technik relaksacyjnych służących zniwelowaniu stresu. 

 Dla kogo przeznaczone są warsztaty radzenia sobie ze stresem?

 • osób szczególnie narażonych na sytuacje stresowe;
 • osób, którym nadmierny stres odbiera radość życia;
 • osób, którym nadmierny stres wpływa na relacje rodzinne i zawodowe;
 • osób, które chcą poznać sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem.

Korzyści z udziału w szkoleniu z zarządzania stresem 

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach to, z punktu widzenia uczestnika, podniesienie jakości relacji z innymi, świadomość własnego JA, większy komfort życia i zadowolenie z pracy zawodowej. Pracodawca, dzięki szkoleniu swoich pracowników, ma możliwość zwiększenia efektywności swojego przedsiębiorstwa poprzez skuteczne motywowanie swoich podwładnych, podniesienie spójności zespołu i nakierowanie go na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Korzyści dla uczestnika

 • Rwiedza dotycząca stresu, jego źródeł i efektów
 • Rumiejętność odczytywania sygnałów, jakie w sytuacjach stresowych wysyła nasz organizm
 • Rświadomość pozytywnego i negatywnego potencjału stresu
 • Rznajomość technik relaksacyjnych i zastosowania ich w praktyce
 • Rumiejętność ograniczania skutków przewlekłego i nadmiernego stresu

Korzyści dla pracodawcy

 • Rumiejętność wykorzystania konstruktywnego potencjału stresu w zespole
 • Rograniczenie czynników stresogennych w miejscu pracy
 • Rumiejętność dawania wsparcia w sytuacjach stresowych – stworzenie przyjaznego miejsca pracy
 • Rtworzenie systemów oceny pracowniczej o ograniczonym negatywnym potencjale stresu
 • Rwdrażanie strategii radzenia sobie ze stresem w zespole

Program szkolenia – jak radzić sobie ze stresem

Szkolenie z zarządzania stresem w pracy prowadzimy na kilku płaszczyznach, przy czym forma wykładowa ma na celu głównie wprowadzenie uczestników do podstawowej formy pracy – warsztatów praktycznych. Największy nacisk kładziemy na pracę własną uczestników, zarówno indywidualną, jak i w parach czy grupową. Podsumowaniem spotkania jest dyskusja dotycząca spostrzeżeń, wrażeń i dalszych oczekiwań kursantów.

Moduł 1: Wstępna integracja grupy

W tym module poznamy się wzajemnie i za pomocą prostych gier scenariuszowych czy zabaw wprowadzimy swobodną atmosferę, która ułatwi nam osiągnięcie naszych celów.

Moduł 2: Praca wglądowa nad własnymi potrzebami

Postaramy się zajrzeć w swoje wnętrze, aby zidentyfikować nasze prawdziwe potrzeby i oczekiwania. Z pomocą naszych trenerów zrobimy wszystko, aby dotrzeć do nieuświadomionych pragnień i uczuć.

Moduł 3: Poszerzenie świadomości co do stylu zaspokajania własnych potrzeb

Ciąg dalszy modułu 2 – po zidentyfikowaniu własnych potrzeb, postaramy się usystematyzować Twoją wiedzę o sposobie ich zaspokajania. W ten sposób spróbujemy odkryć Twoje indywidualne źródła stresu.

Moduł 4: Negatywne i pozytywne aspekty stresu

Pokażemy Ci, czym różni się stres pozytywny od negatywnego, jak wykorzystać ten pierwszy i jak ograniczyć skutki tego drugiego.

Moduł 5: Techniki radzenia sobie z nadmiernym stresem

Nauczymy Cię, jakie techniki pomogą Ci uprzedzić sytuację stresową. Podpowiemy także, jak możesz poradzić sobie z silnym napięciem, które nie pozwala Ci na skuteczne działanie.

Hej Ty! Chcesz zapisać się na to szkolenie? Na co czekasz!

Trener Twoje Motywacje wskazujący hasło zachęcające do rozwoju pod okiem trenerów

Co otrzymasz w ramach kursu radzenia sobie ze stresem?

Certyfikat
kończący
trening

Doświadczenie w pracy
na procesie

Materiały szkoleniowe, żebyś mógł utrwalać wiedzę po treningu

Profesjonalną wiedzę od doświadczonych trenerów

Szkolenia otwarte z zarządzania stresem – warunki uczestnictwa

Szkolenia otwarte przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców, pochodzących z różnych branż, firm czy regionów. Są dostępne dla każdego, kto odczuwa potrzebę wewnętrznego rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy czy podniesienia kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. Takie szkolenie stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów i obserwacji interakcji zachodzących w grupie szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte z zarządzania stresem – zasady organizacji

Zapraszamy na nasze szkolenia firmy, instytucje i zespoły pracownicze, które pragną podnieść swój potencjał rynkowy i efektywność działania. Szkolenia zamknięte przeznaczone są dla określonych grup odbiorców (reprezentujących konkretne podmioty) i przygotowane pod kątem najbardziej palących problemów i zgłoszonych oczekiwań.

Nasze metody szkoleniowe – warsztaty zarządzania stresem

Metody szkoleniowe, które stosujemy, kładą nacisk na pracę własną pod kierunkiem doświadczonego trenera. Sposób zdobywania wiedzy i korekty zachowań nakierowany jest na odwzorowanie rzeczywistych życiowych sytuacji. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę wzorców zachowań.

Cykl Kolba

Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) – podstawowa metoda treningowa dla dorosłych; składa się z czterech etapów w dowolnej kolejności: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nacisk na aktywne przyswajanie wiedzy, co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania uczestników i wysoką skutecznością; jest to metoda elastyczna – można ją zastosować w dowolnej dziedzinie wiedzy i zindywidualizować pod kątem konkretnych uczestników.

Miniwykład

Wprowadzenie do omawianego zagadnienia, pozwalające w naturalny i przystępny sposób zapoznać się z obszarem, nad którym będziemy pracować; prowadzony przez naszych doświadczonych, otwartych na grupę trenerów.

Inne metody pracy w grupie

Praca wglądowa, Modelowanie zachowań, Struktury grupowe, Psychodrama – sprawdzone sposoby na pogłębienie samoświadomości, zdobycie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, wypracowanie nowych, skutecznych zachowań w różnorodnych sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem – opinie

„Zupełnie już sobie nie radziłem, to wszystko mnie przygniotło. Tak trafiłem na warsztaty. Zdaję sobie sprawę z tego, że przede mną daleka droga, ale teraz przynajmniej wiem, od czego zacząć. Dziękuję!”

„Myślę, że zafunduję takie szkolenie niektórym swoim pracownikom. Widzę, jak bardzo się angażują, ale wiem też, jakie ponoszą tego konsekwencje. Myśl, że im się to po prostu należy.”

„Stres mnie spalał, potrafiłem zmarnować najlepsze okazje albo narobić sobie wstydu przed ważnymi ludźmi. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni.”

Kto prowadzi szkolenie?

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Terminy, lokalizacje i ceny szkoleń

W celu poznania najbliższych terminów szkoleń, skontaktuj się z nami

Zarezerwuj miejsce dla siebie