Trening Podstawy Asertywności

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami. Z nami nauczysz się mówić “NIE”
Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Najbliższa data

Czas trwania

2 dni, po 8h

Lokalizacja

Katowice

Cena kursu

2000 zł netto

Szkolenie z asertywności to oferta dla tych, którzy chcą poczuć się bardziej pewni siebie, żyć i podejmować decyzje w zgodzie z samym sobą. Przeznaczone jest dla tych, którzy chcą poznać swoje silne i słabe strony oraz nauczyć się świadomego podejmowania ryzyka.

Czy asertywność jest wrodzona?

Asertywność nie jest umiejętnością, z którą się rodzisz. Można się jej nauczyć w ramach treningu asertywnej komunikacji.

Co nam daje asertywność w komunikacji?

Umiejętność asertywnego wyrażania swoich postaw przynosi wiele korzyści w codziennym funkcjonowaniu – zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Pozwala swobodnie budować relacje, ułatwia współpracę z innymi, daje przekonanie o działaniu zgodnie z własnymi potrzebami.

Osoba asertywna – czyli jaka?

Człowiek asertywny jest świadom swoich słabych i mocnych stron, co pozwala mu budować pewność siebie bez agresji czy lęku. Potrafi naturalnie wchodzić w relacje społeczne, ma duże zdolności współpracy. Potrafi odnaleźć się w każdej grupie społecznej.

Opis i cel treningu asertywnej komunikacji

Udział w szkoleniu z asertywności w komunikacji ma na celu usprawnienie umiejętności porozumiewania się z innymi.

Czym jest asertywność? Pojęcie to oznacza sposób komunikacji oparty na przedstawianiu swojego stanowiska w sposób stanowczy, bezpośredni i spójny. Zachowując się asertywnie, pozostajemy w zgodzie z samym sobą, wyrażamy własne prawa, opinie i poglądy.

W ramach szkolenia z asertywnej komunikacji zapoznamy Cię z pojęciami terytorium psychologicznego i praw osobistych. Nauczymy Cię stosować komunikaty typu „JA”. Poznasz techniki asertywnej odmowy. Nauczysz się nie tylko asertywnie reagować na krytykę, ale i wyrażać krytyczne opinie w sposób konstruktywny. 

Ważnym elementem naszego szkolenia będzie trening asertywnego stawiania granic, który pozwoli Ci na obronę własnych praw, przy jednoczesnym uznaniu praw innych.

Do kogo skierowane jest szkolenie z asertywnej komunikacji?

Asertywność w komunikacji to cecha przydatna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dla osób pracujących z ludźmi okazuje się wręcz niezbędna, aby skutecznie realizować cele zawodowe. Nasze szkolenia kierujemy do:

 • właścicieli firm, którzy na co dzień pracują z ludźmi;
 • osób, które mają trudności w komunikacji z Partnerem/Partnerką;
 • osób, które zarządzają ludźmi;
 • osób, które na co dzień pracują z ludźmi (pedagog, prawnik, lekarz);
 • osób, które chcą uczynić swoją komunikację jeszcze lepszą;
 • osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych.

Korzyści z udziału w szkoleniu z asertywności

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach to, z punktu widzenia uczestnika, podniesienie jakości relacji z innymi, świadomość własnego JA, większy komfort życia i zadowolenie z pracy zawodowej. Pracodawca, poprzez szkolenie swoich pracowników, może zwiększyć efektywność swojego przedsiębiorstwa, skutecznie motywować swoich podwładnych, podkreślić spójność zespołu i nakierować go na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Rpoznanie własnych zasobów asertywności i świadomość, jak asertywność wpływa na nasze otoczenie
 • Rznajomość swoich praw i terytorium psychologicznego
 • Rumiejętność praktycznego zastosowania komunikatu „JA”, a także zdolność do wyrażania swoich uczuć i emocji
 • Rumiejętność asertywnego wyrażania krytyki i reagowania na nią
 • Rznajomość podstawowych technik asertywności

Korzyści dla pracodawcy

 • Rzwiększenie efektywności pracownika w zakresie efektywnej relacji z klientem
 • Rzwiększenie kompetencji pracowników w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rumiejętność konstruktywnego przekształcenia emocji i myśli w postawy prorozwojowe
 • Rdbałość o rozwój własny pracowników, który przekłada się na stopień identyfikacji z firmą
 • Rprzełożenie rozwoju osobistego na ogólną skuteczność procesów zachodzących wewnątrz firmy

Poznaj program treningu asertywnej komunikacji

Szkolenie z asertywności prowadzimy na kilku płaszczyznach. Forma wykładowa ma za zadanie głównie wprowadzenie uczestników do podstawowej formy pracy – warsztatów praktycznych. Największy nacisk kładziemy na pracę własną uczestników – zarówno indywidualną, jak i w parach czy grupową. Podsumowaniem spotkania jest dyskusja dotycząca spostrzeżeń, wrażeń i dalszych oczekiwań kursantów. 

Moduł 1: Wstępna integracja grupy

W tym module poznamy się wzajemnie i za pomocą prostych gier scenariuszowych czy zabaw wprowadzimy swobodną atmosferę, która ułatwi osiągnięcie naszych celów.

Moduł 2: Zdobycie wiedzy o asertywnym stylu komunikacji

Przekażemy Ci podstawowe informacje o tym, czym jest asertywność i jakie korzyści niesie asertywna postawa.

Moduł 3: Trening umiejętności asertywnych

Nauczymy Cię, jak asertywnie odmawiać, prosić, wyrażać krytykę i stawiać granice w kontaktach z innymi.

Moduł 4: Trening technik radzenia sobie z manipulacją i agresją

W tym module skoncentrujemy się na asertywnych reakcjach na gniew i krytykę. Nauczymy Cię, jak konstruktywnie stosować komunikaty „JA”.

Moduł 5: Praca nad asertywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów

Porozmawiamy o fazach konfliktu, zdiagnozujemy schematy Twoich zachowań w sytuacjach konfliktowych oraz pokażemy, jak wypracowuje się najlepsze rozwiązania.

Hej Ty! Chcesz zapisać się na to szkolenie? Na co czekasz!

Trener Twoje Motywacje wskazujący hasło zachęcające do rozwoju pod okiem trenerów

Co otrzymasz w ramach szkolenia asertywności?

Certyfikat
kończący
trening

Doświadczenie w pracy
na procesie

Materiały szkoleniowe, żebyś mógł utrwalać wiedzę po treningu

Profesjonalną wiedzę od doświadczonych trenerów

Szkolenia otwarte z asertywności – warunki uczestnictwa

Szkolenia otwarte przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców, pochodzących z różnych branż, firm czy regionów. Są dostępne dla każdego, kto odczuwa potrzebę wewnętrznego rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy czy podniesienia kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. Takie szkolenie stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów i obserwacji interakcji zachodzących w grupie szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte z asertywności w komunikacji – zasady organizacji

Zapraszamy na nasze szkolenia firmy, instytucje i zespoły pracownicze, które pragną podnieść swój potencjał rynkowy i efektywność działania. Szkolenia zamknięte przeznaczone są dla określonych grup odbiorców (reprezentujących konkretne podmioty) i przygotowane pod kątem najbardziej palących problemów i zgłoszonych oczekiwań.

Nasze metody szkoleniowe – szkolenie z asertywnej komunikacji

Metody szkoleniowe, które stosujemy, kładą nacisk na pracę własną pod kierunkiem doświadczonego trenera. Sposób zdobywania wiedzy i korekty zachowań nakierowany jest na odwzorowanie rzeczywistych życiowych sytuacji. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę wzorców zachowań.

Cykl Kolba

Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) – podstawowa metoda treningowa dla dorosłych; składa się z czterech etapów w dowolnej kolejności: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nacisk na aktywne przyswajanie wiedzy, co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania uczestników i wysoką skutecznością; jest to metoda elastyczna – można ją zastosować w dowolnej dziedzinie wiedzy i zindywidualizować pod kątem konkretnych uczestników.

Miniwykład

Wprowadzenie do omawianego zagadnienia, pozwalające w naturalny i przystępny sposób zapoznać się z obszarem, nad którym będziemy pracować; prowadzony przez naszych doświadczonych, otwartych na grupę trenerów.

Inne metody pracy w grupie

Praca wglądowa, Modelowanie zachowań, Struktury grupowe, Psychodrama – sprawdzone sposoby na pogłębienie samoświadomości, zdobycie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, wypracowanie nowych, skutecznych zachowań w różnorodnych sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Szkolenie z asertywnej komunikacji – opinie

“Jestem pod wielkim wrażeniem! To naprawdę tak można? Będę próbowała zastosować taki sposób komunikacji na co dzień, czuję, że tego właśnie od dawna potrzebowałam.”

„Przystępni i życzliwi prowadzący z dużym wyczuciem. Świetna, otwarta grupa. Dużo śmiechu, ale dowiedziałam się ważnych rzeczy o sobie samej. Naprawdę było warto.”

„Asertywność, asertywność, to słowo stało się modne… Trochę z przypadku trafiłem na te warsztaty, ale muszę powiedzieć, że temat mocno mnie zaintrygował. Coś jest na rzeczy. Na pewno warto spróbować”

Kto prowadzi szkolenie?

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Twoje Motywacje trener Justyna Klimas Laszczyk

Anna Nanys-Wróbel

Od ponad 20 lat wspieram rozwój osobisty w obszarach komunikacji, asertywności i osobistej efektywności, a także rozwój firm w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów i budowania zespołów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji programów rozwojowych dla trenerów i terapeutów. Jestem superwizorem treningu psychologicznego i trenerem NLP z bogatym doświadczeniem w zakresie trenowania psychologów i pedagogów.

TwojeMotywacje.pl - trener Anna Surówka

Anna Surówka

W mojej pracy wykorzystuję metody holistyczne, tzn. staram się podążać w kierunku oczekiwanej zmiany opierając się na zasobach, jakie mam do dyspozycji na początku pracy z pacjentem/klientem. Potrafię dostosować formę współpracy do konkretnych sytuacji i potrzeb. Prowadzę terapię głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystam także z innych technik i koncepcji pracy z pacjentem.

Trener Twoje Motywacje - Kamil Kurpierz

Kamil Kurpierz

Specjalizuję się w zagadnieniach rozwoju kompetencji menedżerskich i sprzedażowych, myślenia strategicznego i zarządzania zmianą, ale także komunikacji międzykulturowej, team coaching i facylitacji procesów zespołowych. Celem moich działań jest podniesienie efektywności pracy zespołów i instytucji. Realizuję także indywidualnie projektowane rozwiązania biznesowe takie jak facylitacja warsztatów strategicznych i team buildingowych skierowane do kadry zarządzającej.

Terminy, lokalizacje i ceny szkoleń

Data szkoleniaLokalizacjaCenaRezerwacja
13-14 stycznia 2024Katowice1500 zł nettoZapisz się
6-7 kwietnia 2024Katowice1500 zł nettoZapisz się

Zarezerwuj miejsce dla siebie