Szkolenie – trening umiejętności społecznych dla dorosłych

Trening umiejętności społecznych jako środek do skutecznego i efektywnego zarządzania zespołem.
Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Najbliższa data

Czas trwania

2 dni, po 8h

Lokalizacja

Kraków, Katowice

Cena kursu

2000 zł netto

Czym jest trening umiejętności społecznych?

Prowadzone przez nas warsztaty umiejętności społecznych dla dorosłych mają na celu rozwój kompetencji, takich jak nawiązywanie relacji, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, umiejętność przyjmowania krytyki czy asertywne wyrażanie oczekiwań.

Kim jest osoba o wysokim poziomie umiejętności społecznych?

Taka osoba cechuje się zdolnością do asertywnego wyrażania swoich oczekiwań i argumentowania własnych przekonań. Posiada umiejętność przyjmowania krytyki i wykorzystania jej w sposób konstruktywny. Potrafi skutecznie zarządzać konfliktem, jak również przejrzyście oceniać dokonania innych. Jest w stanie zapewnić harmonijną współpracę w zespole.

Czy poziom umiejętności społecznych ma znaczenie?

Zasób kompetencji społecznych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skutecznego zarządzania zespołem, ale także nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i współpracownikami.

Opis i cel treningu umiejętności społecznych 

Udział w warsztatach umiejętności społecznych dla dorosłych prowadzonych przez naszych specjalistów przynosi wyraźne korzyści w wielu obszarach funkcjonowania.

Pomożemy Ci nauczyć się przełamywać bariery w kontaktach z ludźmi. Sprawimy, że lepiej zrozumiesz innych i łatwiej będzie Ci zrozumieć siebie. Nauczysz się wyrażać i argumentować swoje przekonania, asertywnie przedstawiać swoje oczekiwania wobec innych. Wreszcie, uzyskasz świadomy kontakt ze swoim wewnętrznym JA – nauczysz się wyrażać swoje uczucia i emocje. Zestaw tych umiejętności sprawi, że będziesz żyć w zgodzie z samym sobą i łatwiej Ci będzie o harmonijną relację z otoczeniem. Nie tylko będziesz lepiej rozumieć zachowania innych ludzi, ale zyskasz możliwość lepszego poznania samego siebie.

To z kolei przełoży się na Twoje życie zawodowe. Świadomość własnych możliwości umożliwi Ci tworzenie satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami, przełożonymi czy podwładnymi. Im wyższy poziom umiejętności społecznych będziesz prezentować, tym więcej będziesz w stanie wnieść do zespołu i tym bardziej satysfakcjonujące będą dla Ciebie Twoje dokonania.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty umiejętności społecznych? 

Kompetencje do funcjonowania w społeczeństwie każdy z nas nabywa naturalnie w ciągu swojego życia. Trening umiejętności społecznych pozwoli Ci jednak świadomie wpływać na jakość Twoich relacji z innymi. Umożliwi Ci również lepsze poznanie samego siebie.

Warsztaty umiejętności społecznych mogą okazać się przydatne każdemu człowiekowi, szczególnie jednak zapraszamy osoby, których praca polega na intensywnym kontakcie z ludźmi.

Wysoki poziom kompetencji społecznych jest szczególnie przydatny:

 • dla właścicieli firm, którzy na co dzień pracują z ludźmi;
 • dla osób, które mają trudności w relacjach z innymi;
 • dla osób, które zarządzają ludźmi;
 • dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi (pedagog, prawnik, lekarz);
 • dla osób, które chcą uczynić swoją komunikację jeszcze lepszą;
 • dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych.

Korzyści z udziału w kursie umiejętności społecznych dla dorosłych

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach to, z punktu widzenia uczestnika, podniesienie jakości relacji z innymi, świadomość własnego JA, większy komfort życia i zadowolenie z pracy zawodowej. Pracodawca, dzięki szkoleniu swoich pracowników, ma możliwość zwiększenia efektywności swojego przedsiębiorstwa poprzez skuteczne motywowanie swoich podwładnych, podniesienie spójności zespołu i nakierowanie go na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Korzyści dla uczestnika

 • Rumiejętność podtrzymywania relacji z klientami wśród pracowników firmy
 • Rwysoki poziom zdolności adaptacyjnych pracowników
 • Rzdolność do efektywnej współpracy w ramach zespołu
 • Rumiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rkomunikatywność i umiejętność autoprezentacji
 • Rosiąganie celów zawodowych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako całości

Korzyści dla pracodawcy

 • Rpoznanie własnych ograniczeń i możliwości w kontaktach z innymi
 • Rznajomość technik komunikacji
 • Rrozumienie swoich emocji, umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz wyrażania uczuć
 • Rumiejętność odmawiania, wyrażania negatywnych opinii oraz adekwatnego reagowania na krytykę
 • Rumiejętność jasnego wyznaczania zakresu obowiązków i kompetencji w zespole
 • Rrozwiązywanie problemów w sytuacjach stresu i wysokiego poziomu napięcia

Poznaj program szkolenia – treningu umiejętności społecznych dla dorosłych

Szkolenie umiejętności społecznych dla osób dorosłych prowadzimy na kilku płaszczyznach, przy czym forma wykładowa ma na celu głównie wprowadzenie uczestników do podstawowej formy pracy – warsztatów praktycznych. Największy nacisk kładziemy na pracę własną uczestników, zarówno indywidualną, jak i w parach czy grupową. Podsumowaniem spotkania jest dyskusja dotycząca spostrzeżeń, wrażeń i dalszych oczekiwań kursantów.

Moduł 1: Wstępna integracja grupy

W tym module poznamy się wzajemnie i za pomocą prostych gier scenariuszowych czy zabaw wprowadzimy swobodną atmosferę, która ułatwi nam osiągnięcie naszych celów.

Moduł 2: Poznanie własnych zasobów

Odkryjemy, jakie są nasze silne strony i jak możemy wykorzystać nasze atuty do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Moduł 3: Praca wglądowa nad własnymi ograniczeniami

Odkryjemy, jakie są nasze słabe strony i jak możemy zminimalizować nasze naturalne ograniczenia w drodze do celu. 

Moduł 4: Rozpoznawanie preferencji osobistych we wchodzeniu w role społeczne

Rozpoznamy, jakie rodzaje ról społecznych odpowiadają naszym cechom i potrzebom. 

Moduł 5: Stworzenie bilansu słabych i mocnych stron – praca nad własnym potencjałem i planowanie rozwoju

Na podstawie wiedzy zdobytej w poprzednich modułach, postaramy się stworzyć indywidualną mapę słabych i mocnych stron, a także zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego w zakresie umiejętności społecznych.

Hej Ty! Chcesz zapisać się na to szkolenie? Na co czekasz!

Trener Twoje Motywacje wskazujący hasło zachęcające do rozwoju pod okiem trenerów

Co otrzymasz w ramach szkolenia umiejętności społecznych?

Certyfikat
kończący
trening

Doświadczenie w pracy
na procesie

Materiały szkoleniowe, żebyś mógł utrwalać wiedzę po treningu

Profesjonalną wiedzę od doświadczonych trenerów

Szkolenia otwarte z umiejętności społecznych – warunki uczestnictwa

Szkolenia otwarte przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców, pochodzących z różnych branż, firm czy regionów. Są dostępne dla każdego, kto odczuwa potrzebę wewnętrznego rozwoju, poszerzenia swojej wiedzy czy podniesienia kompetencji w życiu zawodowym i prywatnym. Takie szkolenie stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów i obserwacji interakcji zachodzących w grupie szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte umiejętności społecznych – zasady organizacji

Zapraszamy na nasze kursy umiejętności społecznych firmy, instytucje i zespoły pracownicze, które pragną podnieść swój potencjał rynkowy i efektywność działania. Szkolenia zamknięte przeznaczone są dla określonych grup odbiorców (reprezentujących konkretne podmioty) i przygotowane pod kątem najbardziej palących problemów i zgłoszonych oczekiwań.

Nasze metody szkoleniowe – warsztaty umiejętności społecznych

Metody szkoleniowe, które stosujemy, kładą nacisk na pracę własną pod kierunkiem doświadczonego trenera. Sposób zdobywania wiedzy i korekty zachowań nakierowany jest na odwzorowanie rzeczywistych życiowych sytuacji. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez praktykę jest najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę wzorców zachowań.

Cykl Kolba

Model Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model) – podstawowa metoda treningowa dla dorosłych; składa się z czterech etapów w dowolnej kolejności: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nacisk na aktywne przyswajanie wiedzy, co skutkuje wyższym poziomem zainteresowania uczestników i wysoką skutecznością; jest to metoda elastyczna – można ją zastosować w dowolnej dziedzinie wiedzy i zindywidualizować pod kątem konkretnych uczestników.

Miniwykład

Wprowadzenie do omawianego zagadnienia, pozwalające w naturalny i przystępny sposób zapoznać się z obszarem, nad którym będziemy pracować; prowadzony przez naszych doświadczonych, otwartych na grupę trenerów.

Inne metody pracy w grupie

Praca wglądowa, Modelowanie zachowań, Struktury grupowe, Psychodrama – sprawdzone sposoby na pogłębienie samoświadomości, zdobycie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach, wypracowanie nowych, skutecznych zachowań w różnorodnych sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych – opinie

„Spodziewałem się, że szkolenie będzie miało raczej formę wykładu, ale nie. Jestem pozytywnie zaskoczony – improwizowane scenki, odwołania do realnych sytuacji, charyzmatyczna para prowadzących – wyjeżdżam naprawdę zadowolony, trochę zmęczony, ale było warto.”

„Prowadzę intensywne życie, spotykam się z wieloma osobami i załatwiam dziesiątki różnych spraw. Mam nadzieję, że to, czego nauczyłam się podczas warsztatów pomoże mi uporządkować relacje ze współpracownikami i podwładnymi.”

„Prowadzę oddział dużej firmy handlowej i wiem, jak ważne jest umiejętne podejście do Klienta. Uważam, że każdy handlowiec powinien wziąć udział w takim szkoleniu!”

Kto prowadzi szkolenie?

TwojeMotywacje.pl - trener Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Psychologia to mój zawód i pasja – oprócz ukończonych studiów psychologicznych  (specjalność –  psychologia pracy, organizacji i zarządzania) systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i specjalistycznych szkoleniach. Pasjonuje mnie komunikacja międzyludzka i jej ograniczenia. Moją ambicją jako trenera jest, aby moi klienci uzyskiwali wgląd w siebie, aby stawali się świadomi swoich możliwości, ale i ograniczeń. Prowadzę zajęcia zorientowane na poszerzenie samoświadomości oraz rozwój umiejętności społecznych.

Terminy, lokalizacje i ceny szkoleń

W celu poznania najbliższych terminów szkoleń, skontaktuj się z nami

Zarezerwuj miejsce dla siebie