Anna Surówka - trener w Twoje Motywacje

Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju
Twoje Motywacje trener Justyna Klimas Laszczyk

Anna Surówka – Psychoterapeuta z doświadczeniem w obszarze terapii uzależnień, współuzależnień, par i małżeństw, rodzin, zaburzeń adaptacyjnych.

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz jestem trakcie certyfikacji z psychoterapii systemowej. Jestem również terapeutką biofeedback EEG i GSR.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, zarówno w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień, jak i w systemie ambulatoryjnym. Odrębnym obszarem mojej aktywności zawodowej jest praca w poradni pedagogiczno-psychologicznej.

W mojej pracy wykorzystuję metody holistyczne, tzn. staram się podążać w kierunku oczekiwanej zmiany opierając się na zasobach, jakie mam do dyspozycji na początku pracy z pacjentem/klientem. Potrafię dostosować formę współpracy do konkretnych sytuacji i potrzeb. Prowadzę terapię głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystam także z innych technik i koncepcji pracy z pacjentem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.