Twoje motywacje - psychoterapia, szkolenia, akademia rozwoju

Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera – dlaczego jest ważna?

02.11.2023

W świecie biznesu, gdzie liczby, analizy i strategie dominują naszą codzienną pracę, istnieją pewne umiejętności, których wartość nie jest tak łatwo mierzalna. Każdy lider, aby osiągać ponadprzeciętne wyniki ze swoim zespołem, powinien inwestować w rozwój inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu będzie w stanie natychmiast rozpoznawać typ emocjonalny człowieka, przewidzieć reakcje zespołu na zmiany czy nawet załagodzić konflikty, zanim się nasilą. Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem to od lat ważny temat i umiejętność poszukiwania na stanowiskach kierowniczych. Zapewnia głębszą empatię, lepsze zrozumienie i bardziej efektywne przywództwo, a tym samym do sukcesu firmy. W artykule wyjaśnimy, dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna w pracy menedżera i jakie korzyści przynosi w codziennym prowadzeniu zespołu.

Czym jest inteligencja emocjonalna? 

Inteligencja emocjonalna, określana przez Roberta K. Coopera jako “zdolność wyczuwania, rozumienia, skutecznego stosowania siły i przenikliwości emocji”, stanowi źródło ludzkiej energii, informacji i wpływu. Jest ona kluczem do głębszej samoświadomości i zdolności do zarządzania własnymi emocjami. Lecz nie kończy się na naszym wewnętrznym świecie – pozwala także rozumieć emocje innych i wpływać na otoczenie w sposób świadomy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na naszym bloguInteligencja emocjonalna. Czym jest, na co wpływa, jak ją rozwijać?

Zrozumienie emocji w pracy menedżera

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wyzwania, z jakimi spotykają się menedżerowie, niezwykle wartościowa staje się umiejętność empatii, odpowiedniego radzenia sobie z emocjami w miejscu pracy. Liderom inteligencja emocjonalna może przynieść wiele korzyści. Wpływa na radzenie sobie ze stresem, efektywne zarządzanie personelem i jakość budowanych relacji w środowisku pracy. Warto zaznaczyć, że niektóre osoby z natury mają większą zdolność do dobrej oceny emocji i empatii. Jednak każdy może rozwijać i doskonalić te umiejętności np. poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach biznesowych, organizowanych przez firmę Twoje Motywacje.

Menedżer idealny a inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna na tym stanowisku?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, role liderów ewoluują daleko poza proste zarządzanie zadaniami i monitorowanie wyników. Menedżerowie stają przed wyzwaniem budowania zespołów, które są zróżnicowane, zdalne i często pracują pod presją czasu. W tym skomplikowanym krajobrazie relacji i wyzwań, rola inteligencji emocjonalnej jest nie do przecenienia. Pozwala liderom zrozumieć i kontrolować własne emocje w miejscu pracy oraz empatycznie odpowiadać na uczucia innych.

Zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta

Poziom inteligencji emocjonalnej menedżera koreluje z wynikami osiąganymi przez jego zespół. Wpływa na umiejętność zarządzania ludźmi oraz rozwijanie relacji w środowisku zawodowym. Zdolność menadżera do rozumienia emocji współpracowników zapewnia skuteczniejszą komunikację, podejmowanie trafniejszych decyzji oraz dostosowania się do różnic między poszczególnymi członkami teamu. Inteligencja emocjonalna nie tylko wzbogaca indywidualne doświadczenie lidera, ale także przekształca całą kulturę organizacyjną, tworząc bardziej spójne, zaangażowane i produktywne środowisko pracy – mówi Krzysztof Kamiński

Zadbaj o rozwój umiejętności panowania nad emocjami na stanowisku kierowniczym, biorąc udział w szkoleniach z radzenia sobie ze stresem
Zadzwoń lub napisz do nas

Czy inteligencja emocjonalna jest potrzebna w zarządzaniu zespołem?

Inteligencja emocjonalna w kontekście środowiska pracy to nie tylko modny termin, ale kluczowa umiejętność w procesie zarządzania. Dotyczy ona nie tylko rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami, ale także umiejętności wyczuwania i reagowania na emocje innych. Dla menedżera oznacza to głębsze rozumienie motywacji swojego zespołu, przewidywanie ich decyzji oraz skuteczne wpływanie na ich działania. Taka zdolność pozwala liderom podejmować bardziej trafne decyzje odnośnie delegowania zadań czy wyboru odpowiednich projektów dla poszczególnych osób.

Firmy dostrzegają wartość inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, co przejawia się rosnącej liczbie uczestników treningów z podstaw komunikacji czy szkoleń z podstaw przywództwa i zarządzania ludźmi. Dla skutecznego lidera inteligencja emocjonalna nie jest jedynie dodatkiem, lecz nieodzownym narzędziem w zrozumieniu i kierowaniu zespołem w produktywny sposób.

Kompetencje inteligencji emocjonalnej, które powinni rozwijać managerowie

Kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej stanowią niezbędne umiejętności dla menedżerów w dzisiejszym dynamicznym i wymagającym środowisku pracy. Oto kilka z nich, które powinni oni rozwijać:

  • Samopoznanie – liderzy powinni posiadać umiejętność rozpoznawania i zrozumienia własnych emocji oraz ich wpływu na pracę czy decyzje. Ważne, aby byli świadomi swoich mocnych i słabych stron oraz tego, jakie emocje wpływają na ich codzienne decyzje.
  • Samoregulacja – kontrolowanie i kierowanie własnymi emocjami, zwłaszcza w sytuacjach stresowych lub konfliktowych, to jedna z najważniejszych kompetencji na wyższych stanowiskach.
  • Motywacja wewnętrzna – ważne jest pozytywne nastawienie do pracy, niezależne od nagród zewnętrznych. Menedżerowie o wysokiej inteligencji emocjonalnej mają wewnętrzną automotywację, która wspiera osiąganie celów.
  • Empatia – pozwala rozumienie i wczuwanie się w emocje innych. Dla menedżerów oznacza to zdolność do rozpoznawania potrzeb swojego zespołu i odpowiednie reagowanie na nie.
  • Umiejętności społeczne – istotna jest zdolność do budowania i utrzymywania pozytywnych relacji. Trening z umiejętności społecznych pozwoli na komunikowanie się w sposób klarowny i przekonujący, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz prowadzenie zespołu w kierunku wspólnych celów.
  • Asertywność – oznacza umiejętność komunikowania własnych potrzeb, myśli i uczuć w sposób jasny i szanujący innych, jednocześnie stawiając granice. To cecha, którą często trudno jest samemu wypracować, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów i wziąć udział w szkoleniu z podstaw asertywności, które sprawią, że odmawianie lub trzymanie się własnego stanowiska nie będzie powodowało poczucia winy.
  • Umiejętność słuchania – aktywne i empatyczne słuchanie innych, pozwala na pełne zrozumienie ich perspektywy i potrzeb. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Na czym polega aktywne słuchanie? Techniki, zasady, ćwiczenia

Rozwijanie tych kompetencji może przynieść menedżerom liczne korzyści, takie jak lepsze relacje z zespołem, większa efektywność w pracy i lepsze zdolności przywódcze.

Autor wpisu

Autor wpisu

Krzysztof Kamiński – psycholog biznesu, trener treningu psychologicznego oraz specjalista z zakresu psychoterapii uzależnień. Doświadczenie managerskie zdobywał kierując przez 20 lat różnymi zespołami sprzedażowymi. Pasjonuje się poszerzaniem samoświadomości oraz treningiem umiejętności społecznych.